Kolme vuotta Katsomuksia

Lukuaika: 3 min.

Vuosi 2020 oli koronapandemian vuoksi hyvin poikkeuksellinen. Katsomusten toiminta on kuitenkin jatkunut vilkkaana, ja se on tavoittanut yhä laajemman seuraajakunnan, kirjoittaa vuosikatsauksessaan Katsomusten perustaja ja vuoden 2021 alusta väistyvä päätoimittaja Tuula Sakaranaho.

Uskontoja ja katsomuksia koskevan tiedon ja tiedottamisen määrä on viime vuosikymmeninä räjähdysmäisesti kasvanut, mutta tieto on pirstaleista, ja siksi sen tavoittaminen on hankalaa. Tästä oivalluksesta syntyi loppuvuonna 2016 ajatus koota yhteen paikkaan uskontoja ja katsomuksia koskevaa tutkimuspohjaista tietoa ja sitä myöten lisätä ymmärrystä siitä, millaisissa tilanteissa eri uskontojen ja katsomusten tuntemusta yhteiskunnassamme tarvitaan.

Katsomusten kävijämäärät ovat olleet kasvussa.

Katsomusten liikkeelle panijat Tuula Sakaranaho ja Johanna Konttori kävivät vilkasta keskustelua tämän uuden tiedetoimijan nimestä ja toimintaperiaatteista. Pöydällä oli hyvin mielikuvituksellisia nimiä, mutta loppujen lopuksi päädyttiin selkokieliseen nimeen ”katsomukset”. Sillä tarkoitetaan erilaisia tapoja asennoitua ja käsittää elämän perustavaa laatua olevia kysymyksiä, jotka kattavat uskonnot mutta eivät rajoitu vain niihin. Katsomusten tarkoitus ei kuitenkaan ole toimia mielipidefoorumina vaan tiedetoimijana, joka välittää tutkimukseen pohjaavaa tietoa uskonnoista ja katsomuksista.

Nykyaikana kysymys viestinnässä käytetystä kielestä nousee jatkuvasti esiin. ”Kansainvälistyminen” on suuressa huudossa, ja yleensä se tarkoittaa käytännössä englannin kielen valta-aseman kasvattamista. Katsomusten linja kielikysymyksessä on alusta lähtien ollut selvä: se toimii kotimaisilla kielillä. Katsomukset lähti vuonna 2018 liikkeelle suomenkielisenä tiedetoimijana, mutta jo vuonna 2019 Åbo Akademi tuli mukaan toimintaan. Katsomusten kolmantena päätoimittajana aloitti Donner-instituutin johtaja Ruth Illman apulaisprofessori Johanna Sumialan siirryttyä toisiin työtehtäviin. Siitä lähtien Katsomukset on julkaissut ruotsinkielisen blogikirjoituksen kerran kuussa.

Uskonto ja uskonnot eivät kiinnosta enää vain teologeja tai uskontotieteilijöitä. Uskonnon näkyvyyden ja merkityksen kasvu on tuonut uskonnontutkijoiksi laajasti kulttuurin- ja yhteiskunnan tutkijoita.  Tämä näkyy myös Katsomuksissa. Katsomukset on huomioitu valtakunnallisesti, ja sen kirjoittajakunta on erittäin monitieteistä. Katsomuksiin on tullut tekstejä Helsingin, Turun, Åbo Akademin, Uppsalan, Tampereen, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun ja Lapin yliopistoista. Kirjoittajina on teologeja, uskontotieteilijöitä, arkeologeja, kasvatustieteilijöitä, politiikan tutkijoita, oikeustieteilijöitä ja sosiologeja.

Katsomusten pohjalta perustettiin vuonna 2019 uskontolukutaitoa käsittelevä monitieteinen Argumenta-hanke, jota rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto kesäkuuhun 2021. Argumenta järjestää tutkijaseminaareja ja julkisia keskustelutilaisuuksia, joista tiedotetaan Katsomusten sivustolla.

Maat, joista Katsomuksia on luettu vuonna 2020.

Katsomukset ajan hermolla

Sisällöllisesti Katsomusten jokaviikkoiset blogikirjoitukset ovat monipuolisesti käsitelleet eri uskontoperinteitä ja katsomuksia, liikkuneet ajallisesti menneessä ja nykyajassa ja tuoneet välähdyksiä myös muualta maailmasta. Ne ovat sisältäneet myös vuodenkiertoon ja erityisesti uskonnollisiin juhliin liittyviä kirjoituksia sekä tutkimusprojektien ja tutkijoiden esittelyjä. Tämän lisäksi Katsomukset julkaisee Puheenvuoro-tekstejä, jotka käsittelevät maailman ilmiöitä, kuten esimerkiksi hindunationalismia. Blogissa on ollut myös ajoittain asiantuntijavieraita, kuten Tarja Mankkinen sisäministeriöstä, Janina Hasenson ulkoasianministeriöstä, kansanedustaja Pekka Haavisto ja Amnestyn Suomen-osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson

Katsomusten luetuimmat osiot vuonna 2020.

Ajankohtaiset tapahtumat vaikuttavat selvästi näyttökertojen ja vierailijoiden määrään. Vuonna 2020 koronaepidemian ja Yhdysvaltojen presidentinvaalien myötä erilaiset salaliittoteoriat ovat kasvattaneet suosiotaan. Kuten oheisista taulukoista näkyy, vuonna 2020 eniten näyttökertoja sai Katja Valaskiven kirjoitus koronan perässä leviävistä salaliittoteorioista. Toiseksi eniten näyttökertoja sai Netflixin Unorthodox -televisiosarjassa esitetyn hasidijuutalaisen nuoren naisen kasvukertomusta käsittelevä Mercédes Czimbalmoksen ja Riikka Tuorin kirjoittama blogikirjoitus. Myös ajankohtaiset asiat, kuten uskontojen välinen vuorovaikutus ja islam herättävät kiinnostusta.

Uskonnottomuus oli yksi lukuisia näyttökertoja saanut aihe, jota koskeva tutkimus on viime vuosikymmenenä vilkastunut. Uskonnottomuus huomioidaan myös yhä enenevässä määrin koulujen uskonto- ja katsomusopetuksessa, mikä lisää sitä koskevan tiedon tarvetta. Tästä yhtenä esimerkkinä on se, että Katsomukset huomioitiin vuoden 2020 ylioppilaskirjoituksissa, joissa uskonnon ainereaalin tehtävässä 7C tekstinä on ote Teemu Tairan uskonnottomuutta käsittelevästä blogikirjoituksesta.

Yhteistyötä ja verkostoitumista  

Verkossa toimii lukuisia tiedetoimijoita, joiden välinen yhteistyö vahvistaa niiden näkyvyyttä. Verkostoituminen kuuluu myös Katsomusten toimintaperiaatteisiin.

Katsomukset on mukana Tutkitusti-verkostossa, joka sai syksyllä 2020 Koneen Säätiöltä rahoitusta verkostoon kuuluvien tahojen toiminnan rahoittamiseen. Katsomukset tekee myös aktiivista yhteistyötä Uskonnonopetus.fi-toimijoiden kanssa (Seurakuntaopisto). Vuonna 2020 osallistuimme heidän koulutuskiertueelleen ja Educa-messuilla olimme mukana heidän ständillään. Messupäivien aikana tavoitimme satoja opettajia! Yhteistyötä on aloitettu myös AntroBlogin kanssa. Katsomukset pyydettiin mukaan ensimmäiseen Antrolive -tapahtumaan Twitterissä. Teemana oli pastafarismi, ja tapahtuma liittyi Docventures-dokumenttiin ja keskusteluun.

Katsomukset on ollut aktiivisesti mukana myös Tieteiden yössä: vuonna 2019 toimme Tieteiden yöhön katsomus- aiheisen lautapelin ja vuonna 2020 mahdollisuuden tutustua pyhiin paikkoihin virtuaalilasien kautta. Tänä vuonna Katsomukset tarjoaa Tieteiden yön ohjelmaan kaupunkisuunnistuspelin nimeltä Engelin koodi. Peli kuuluu myös Tutkitun tiedon teemavuoden viralliseen ohjelmaan.

Uuden vuosikymmenen kynnyksellä

Tämä vuosikymmen on alkanut globaalisti haasteellisessa tilanteessa, jota kukaan olisi tuskin voinut aavistaa. Koronapandemia rajoittaa ihmisten elämää, mutta samalla se myös asettaa meidät maailmanlaajuisesti niin sanotusti samaan veneeseen. Politiikassa kuohuu ja ympäristökysymykset huolettavat. Uskonnoilla on edelleen merkitystä julkisessa elämänpiirissä ja katsomusten kirjo kasvaa. Tänä valeuutisten aikana Katsomukset tarjoaa luotettavaa, tutkimukseen pohjaavaa tietoa maailmaa ja suomalaista yhteiskuntaa liikuttavista tapahtumakuluista.

Vuosi on vaihtunut ja tuonut mukanaan muutoksia myös Katsomusten toimituskuntaan. Katsomusten uutena päätoimittajana aloittaa Helsingin yliopiston uskontotieteen yliopistonlehtori Teemu Taira. Teemu on uskontotieteestä väitellyt ja alansa arvostettu tutkija, jolla on ymmärrystä tieteen yleistajuistamisesta ja sanoittamisesta suurelle yleisölle. Hän on tutkijana erittäin aktiivinen somevaikuttaja ja yhteiskunnallinen keskustelija. Katsomuksissa hän on käsitellyt edellä mainittua uskonnottomuutta ja syksyllä 2020 pohtinut koronapandemian aiheuttamia rajoituksia uskonnollisille yhdyskunnille.

Voit tutustua Katsomusten koko tiimiin verkkosivuillamme.