Bakgrund & målsättningar

(c) Juulia Juutilainen

atsomukset (katsomus fi. = åskådning) tar tag i frågor om religion, åskådningar och religionslöshet i Finland och på andra håll i världen. Den information som delas i portalen utgår från den senaste forskningen på området i Finland.

Religionsvetenskapen vid Helsingfors universitet bär huvudansvar för portalen, men den byggs upp och upprätthålls av forskare från olika discipliner och universitet. Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning i Åbo ansvarar för material på svenska. År 2023 fungerar universitetslektor, docent Teemu Taira vid Helsingfors universitet och universitetslärare FD Jere Kyyrö vid Åbo universitet, samt föreståndare, docent Ruth Illman vid Donnerska institutet som chefredaktörer för Katsomukset.

Katsomukset förbinder sig inte till och främjar inte någon särskild religiös, åskådningsmässig och politisk grupp, men uppmuntrar till kritisk diskussion där många värderingar får ta plats, på ett sakligt sätt som följer god sed.

Den här portalen utvecklas kontinuerligt och all feedback och utvecklingsförslag är välkomna. Vid frågor, kommentarer, förslag på innehåll och övriga förfrågningar, vänligen kontakta oss per e-post via adressen katsomukset(at)gmail.com. Förslag om blogginlägg och annat material på svenska kan också skickas direkt till donner.institute(at)abo.fi.

 

ÅSKÅDNINGARNA I VÅR VÄRLD FÖRÄNDRAS

För femtio år sedan förutspådde forskare att religionen så småningom kommer att försvinna från den offentliga debatten och förvandlas till något som endast är en privatsak. Så har det inte gått. Den politiska situationen i världen visar att det fortsättningsvis talas om religion, och ofta i hetsiga ordalag. Ibland försvaras religionerna, ibland möter de motstånd. Religionens kopplingar till politik och extrema rörelser är också ett framträdande tema i debatten.

I en värld av ökade globalisering, i ett pluralistiskt samhälle, ter sig religionen inte längre som ett enhetligt fenomen. På frågan om vad religion är får man väldigt olika slags svar, beroende på vem som talar. Religionslöshet, med andra ord att inte vilja binda sig till någon religiös tradition överhuvudtaget, är ett snabbt växande fenomen speciellt i västvärlden. Den här utvecklingen omfattar många slags världsbilder och åskådningar. I människors vardag kan religioner och åskådningar mötas på olika sätt.