Kirjoittajaksi? Vill du bli skribent?

Onko sinulla idea mielenkiintoisesta tekstistä Katsomuksiin? Suunnittelemme ja sovimme kunkin kevät- ja syyskauden julkaisut edeltävän kauden loppupuolella (esim. aina keväisin sovitaan pääpiirteissään tulevan syksyn julkaisuista). Otamme mielellämme vastaan myös ehdotuksia teksteistä! Voit olla yhteydessä Katsomusten koordinaattoriin Terhi Hannolaan (terhi.hannola(at)helsinki.fi), joka voi antaa lisätietoja. Kirjoittajat voivat edustaa eri tieteenaloja, mutta tekstien aiheiden pitää sopia Katsomusten tavoitteisiin.

Pikaohjeet kirjoittajille:

Katsomuksissa julkaistaan yleistajuisia, tiedettä popularisoivia kirjoituksia. Niiden tulee perustua tutkimukseen tai muuten hankittuun asiantuntijuuteen. Tekstien tulee olla pituudeltaan n. 500-650 sanaa.


Har du en idé om en intressant text för Katsomukset? I slutet av varje termin planerar vi och slår fast den kommande terminens publikationstidtabell  (t.ex. besluter vi i slutet av våren om höstens publicering). Vi tar gärna emot förslag på texter! Du kan kontakta Katsomuksets koordinator Terhi Hannola (terhi.hannola(at)helsinki.fi), som ger dig mera information. Våra skribenter får gärna representera olika vetenskapsrområden, men texternas teman bör passa ihop med Katsomuksets målsättningar.

Snabbanvisning för skribenter:

Katsomukset-bloggen publicerar allmänna texter som populariserar vetenskap. De bör bygga på forskning eller expertkunskap. Texterna ska vara ungefär 700-850 ord lång (500-650 på finska).