Kristendomen kidnappad av populister?

Bland nationalistiska populister i Europa används det ”kristna” ofta som en identitetsmarkör som gör skillnad mellan ”vi” och ”dem”. Björn Vikström, professor i systematisk teologi vid Åbo Akademi, diskuterar populisternas så kallade kidnappning av det kristna, men också frågan om vem som har rätt att definiera vad som är ”äkta” kristendom.  De nationalistiska populistpartierna har … Jatka artikkeliin Kristendomen kidnappad av populister?