Uskontolukutaitoa lisää yhteiskuntaan

Uskonnot ovat suomalaisessakin yhteiskunnassa alati läsnä monin eri tavoin. Kyky uskonnollisten ja hengellisten teemojen ymmärtämiseen on kuitenkin vajavaista, olipa kyse kansalaiskeskusteluista, politiikasta, työelämästä tai tutkimuksesta, kirjoittaa uskontojen ja kulttuurien politiikan professori Aini Linjakumpu Lapin yliopistosta. Asiaa pohditaan keväällä ilmestyneessä kirjassa Uskontolukutaito suomalaisessa yhteiskunnassa. Kansainvälisesti verrattuna suomalainen uskonnollinen kenttä on pysynyt pitkään suhteellisen homogeenisenä. Viimeisten vuosikymmenien … Jatka artikkeliin Uskontolukutaitoa lisää yhteiskuntaan

Egotrippi ilman egoa? Nuoret aikuiset ja buddhalaisuus Suomessa

Buddhalaisuus on Suomessa tänä päivänä suositumpaa kuin koskaan aikaisemmin. Yksi merkittävä buddhalaisuutta harjoittavien ryhmä ovat 20–40-vuotiaat suomalaistaustaiset. Vaikka nämä y- ja z-sukupolviin kuuluvat nuoret aikuiset ovat kasvaneet yksilöllisiin valintoihin kannustavassa, monien vaihtoehtojen ja totuuksien maailmassa, heidän buddhalaisuutensa myös haastaa ajalle ominaista individualistista henkisyyttä, kirjoittaa akatemiatutkija Mitra Härkönen Helsingin yliopistosta. Kasvava ilmiö Buddhalaiseksi identifioituvien ja/tai sitä … Jatka artikkeliin Egotrippi ilman egoa? Nuoret aikuiset ja buddhalaisuus Suomessa

Etelä-Amerikan alkuperäiskansojen kristilliset kirkot muotoutuvat suhteessa kolonialismiin ja shamanismiin

Kristinusko tuotiin Etelä-Amerikkaan jo yli 500 vuotta sitten. Pitkän aikaa kristinusko oli lähetyssaarnaajien ja lähetystyöntekijöiden määrittelemää ja johtamaa. Vasta viimeisen puolen vuosisadan aikana maanosan alankoalueilla alkuperäiskansat ovat alkaneet perustaa omia kirkkojaan ja itse määritellä sitä, mikä kristillisyydessä heille on keskeistä. Kolonialismin perintö on edelleen kuitenkin selvästi läsnä näissä määrittelyn prosesseissa, kirjoittaa Turun yliopiston uskontotieteen yliopistonlehtori … Jatka artikkeliin Etelä-Amerikan alkuperäiskansojen kristilliset kirkot muotoutuvat suhteessa kolonialismiin ja shamanismiin