Akademisk etik inför miljökrisen

Ska akademisk etik vara nyttig? Kan akademisk etik hjälpa oss hitta lösningar på t.ex. miljökrisen? Donnerska institutets styrelseordförande, professor emeritus Tage Kurtén, begrundar bland annat de här frågorna i sitt blogginlägg. För ganska exakt 60 år sen utgav Rachel Carson boken Silent Spring. Hon noterade att fågelsången försvunnit. Och orsaken var, enligt henne, giftbesprutningar inom … Jatka artikkeliin Akademisk etik inför miljökrisen

Judiskt liv i Åbo

Hur har judiskt liv i Åbo sett ut? Arkivpedagogen Karin Sjöberg har i ett dokumentationsprojekt finansierat av Svenska litteratursällskapet intervjuat personer med en bakgrund i den judiska församlingen i Åbo. Personernas berättelser levandegör både vardagsliv och fest under 1950- och 1960-talen när församlingen i Åbo var mycket aktiv.     Första helgen i april 2022 arrangerade … Jatka artikkeliin Judiskt liv i Åbo

Dödsriter i förvandling: ett seminarium om begravningar i Norden idag

Under tre dagar i april hölls en workshop om begravningar i dagens nordiska samhällen vid Åbo Akademi, ordnad av Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning i samarbete med det svenska forskningsnätverket om begravningar vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet. Under titeln “Death comes equally to us all, and makes … Jatka artikkeliin Dödsriter i förvandling: ett seminarium om begravningar i Norden idag

Mellan generalister och specialister – vad ska grundundervisningen i religionsvetenskap fokusera på?

Hur långt in i forskningsprojektens och specialisternas kunskap ska grundundervisningen i religionsvetenskap föras och vågar man ens nämna empiriska basfakta när studenterna kan googla fram den senaste statistiken snabbare än en själv? Det här är några av de frågor Jan Svanberg, lektor i religionsvetenskap vid Åbo Akademi, ställer sig i det här blogginlägget. De religionsvetare … Jatka artikkeliin Mellan generalister och specialister – vad ska grundundervisningen i religionsvetenskap fokusera på?

Unga, sverigefinska gammallaestadianers upplevelser av minoritisering i Sverige

Anoo Niskanen är doktorand i religionsvetenskap vid Åbo Akademi och forskar om identitet hos sverigefinska gammallaestadianer. I det här blogginlägget synliggör hon utanförskap och minoritisering bland unga vuxna som har deltagit i hennes studie. Begreppen minoritiserade och majoritiserade ger en bild av de majoritets- och minoritetspositioner som grupper tillskrivs, inte deras numerära storlek. Det är … Jatka artikkeliin Unga, sverigefinska gammallaestadianers upplevelser av minoritisering i Sverige

Mystiska upplevelser kan vara meningsfulla och ge tröst utan tro

Katarina Johansson är doktorand inom sociologi vid Åbo Akademi och delar här en berättelse och tankar från sitt forskningsprojekt ”Mystiska erfarenheter och meningsskapande i samtiden”. Materialinsamlingen har gjorts under året i samverkan med arkivet Cultura vid Åbo Akademi och Folklivsarkivet vid Lunds universitet. ”När jag vaknade på morgonen kände jag att någon höll min ena … Jatka artikkeliin Mystiska upplevelser kan vara meningsfulla och ge tröst utan tro

Nutida pilgrimsleder i Finland. Varför skapas de, varför vandrar man?

Intresset för pilgrimsvandringar har ökat starkt under de senaste åren och flera projekt med fokus på att inrätta eller upprätthålla pilgrimsleder är på gång. FD Tommy Ramstedt har i ett projekt finansierat av Svenska litteratursällskapet i Finland studerat nutida pilgrimsverksamhet. Han diskuterar i sitt blogginlägg hur det kommer sig att nya pilgrimsleder blir till och … Jatka artikkeliin Nutida pilgrimsleder i Finland. Varför skapas de, varför vandrar man?

Europas progressiva moskéer – vad står de för?

Progressiva moskéer med ett fokus på frågor om jämlikhet och likabehandling har på senare tid vuxit fram i Västeuropa. Mattias Rosenfeldt, doktorand i religionssociologi vid Uppsala universitet, har studerat de här organisationerna och visar på vilka tankegångar som är grundläggande för dem.   Nya former av islamiskt tänkande och praxis är idag på framväxt i … Jatka artikkeliin Europas progressiva moskéer – vad står de för?

Bland vänner och helgon – en riddares testamente

Inom ramen för det av Svenska litteratursällskapet finansierade projektet Levd Religion i det medeltida Finland vid Tammerfors universitet intresserar man sig för religion som levd praxis under medeltiden med fokus på helgonkulten. En central typ av källor som man använder sig av är olika typer av juridiska dokument, till exempel testamenten. Projektforskare Anna-Stina Hägglund visar … Jatka artikkeliin Bland vänner och helgon – en riddares testamente