Den finländska Emmausrörelsens arbete för flyktingar

Öppenhet, solidaritet och respekt för människor, oberoende av hudfärg, bakgrund eller religiös tillhörighet är grunden för den obundna internationella Emmausrörelsens verksamhet. ÅA-doktoranden Nina Björkman, som också arbetar för Emmaus i Ekenäs, redogör för hur de finländska gruppernas engagemang för flyktingar utvecklats genom åren. År 1949 grundade den franska katolska prästen Henri Grouès, mer känd som … Jatka artikkeliin Den finländska Emmausrörelsens arbete för flyktingar

Kön, religion och populism i Finland

Frågor relaterade till kön och genus har varit heta i finländska religiösa debatter under flera decennier. Frågor om kön används för identitetspolitik bland religiösa aktörer, skriver Andreas Häger, akademilektor i sociologi och docent i religionssociologi vid Åbo Akademi, som tillsammans med Heidi Henriksson, doktorand i sociologi, forskar om föreningen Äkta Äktenskap (Aito Avioliitto). Debatten om kön … Jatka artikkeliin Kön, religion och populism i Finland

Mormonismen i Finland: ett forskningsfält med många möjligheter

Mormonismen är ett av de angloamerikanska samfunden som kom till Finland redan på 1800-talet. Trots mormonismens relativt långa historia i Finland finns det fortfarande många outforskade frågor, till exempel hur finländsk kultur kombineras med en amerikanskt präglad kyrka, och hur unga mormoner balanserar mellan tro och historia, skriver Kim Östman (FD, TkD) som forskar i mormonismen … Jatka artikkeliin Mormonismen i Finland: ett forskningsfält med många möjligheter

Förändring och kontinuitet i finländska universitetsstuderandes livsåskådningar

Många unga vuxna idag, till exempel universitetsstuderanden, upplever att de varken är ungdomar eller helt vuxna.  Hur ser deras livsåskådningar ut idag? I vilken mån präglas de av att experimentera och växla mellan olika synsätt, frågar sig Karoliina Dahl, doktorand i religionsvetenskap vid Åbo Akademi. Unga vuxnas liv har blivit ett betydande forskningsområde under 2000-talet. … Jatka artikkeliin Förändring och kontinuitet i finländska universitetsstuderandes livsåskådningar

Mediernas roll i religionsundervisningen i Sverige

Religionsundervisningens innehåll och hur den ordnas är en ständigt aktuell fråga i de nordiska länderna. Religionsundervisningen i Sverige är ordnad så att eleverna undervisas i ett gemensamt ämne som kallas religionskunskap, oavsett elevernas bakgrund och övertygelse. Man kunde tänka sig att mediernas inflytande på religionsundervisningen är något problematiskt, men det är inte så entydigt, skriver … Jatka artikkeliin Mediernas roll i religionsundervisningen i Sverige

Katsomukset fyller två år!

Under Katsomukset-portalens andra år har verksamhetens mångfald ökat och läsare över hela världen har flitigt besökt sidan, skriver chefredaktör Tuula Sakaranaho och blickar tillbaka över det gångna året. Katsomukset.fi-portalen har på två år etablerat sin plats inom forskning och kommunikation kring religioner och åskådningar. Blogginläggen publiceras varje vecka och har på ett mångsidigt sätt tagit … Jatka artikkeliin Katsomukset fyller två år!

Rasism och religion i historia och nutid

I början av november samlades forskare från hela världen vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) vid Uppsala universitet för att diskutera rasism och religion. Konferensen gav en värdefull möjlighet att utbyta idéer, erfarenheter och för att ta några steg mot förändring. Arbete mot ojämlikhet, diskriminering och rasism är ett gemensamt kunskaps- och samhällsprojekt … Jatka artikkeliin Rasism och religion i historia och nutid