Tausta & tavoitteet

Viisikymmentä vuotta sitten tutkijat ennustivat, että uskonto tulee häviämään julkisesta keskustelusta ja muuttuu vain ihmisten henkilökohtaiseksi asiaksi. Näin ei ole käynyt. Kuten maailman poliittinen tilanne osoittaa, uskonnosta puhutaan edelleen ja usein hyvin kiihkeästikin. Sitä puolustetaan ja vastustetaan. Sen kytköksiä politiikkaan ja ääriliikkeisiin puidaan ahkerasti.

Globalisoituvassa maailmassa ja moniarvoisissa yhteiskunnissa uskonto ei näyttäydy enää yksioikoisena ilmiönä. Kysymys siitä, mitä on uskonto, saa puhujasta riippuen hyvin monenlaisia vastauksia. Myös haluttomuus sitoutua mihinkään uskontoperinteeseen eli uskonnottomuus on varsinkin länsimaissa nopeasti kasvava ilmiö. Sen piiriin voidaan lukea monenlaisia maailmankuvia ja katsomuksia. Ihmisten arjessa uskonnot ja katsomukset voivat risteillä eri tavoin.

(c) Juulia Juutilainen

atsomukset -portaali tarttuu kysymyksiin uskonnoista, katsomuksista ja uskonnottomuudesta Suomessa sekä tarjoaa paikan, jossa kysyä ja keskustella. Portaalissa jaettu tieto perustuu viimeisimpään aihepiiristä tehtyyn tutkimukseen Suomessa.

Portaalin kohderyhmä on laaja: sen on tarkoitus palvella niin poliitikkoja ja virkamiehiä, mediaa, kouluja kuin tavallisia kansalaisiakin. Portaali ei itsessään sitoudu eikä edistä mitään uskonnollista, katsomuksellista tai poliittista ryhmää, mutta kannustaa moniarvoiseen ja kriittiseenkin keskusteluun, asiallisuuden ja hyvien käytöstapojen puitteissa.

Portaalin vastuullisena tahona toimii Helsingin yliopiston uskontotiede, mutta sitä rakennetaan ja ylläpidetään eri tieteenaloja ja yliopistoja edustavien tutkijoiden kanssa.  Päätoimittajina toimivat vuonna 2020 professori Tuula Sakaranaho ja FT, postdoc-tutkija Johanna Konttori Helsingin yliopistolta, sekä Donner-instituutin johtaja, dosentti Ruth Illman.

Palaute ja kehitysehdotukset ovat aina tervetulleita! Kysymykset, kommentit, sisältöehdotukset ja ylipäätään yhteydenotot pyydetään tekemään sähköpostitse osoitteeseen katsomukset(at)gmail.com.

Verkkoportaalin ohella Katsomukset toimii myös

 

Logosuunnittelu ja tunnuskuva: Juulia Juutilainen / Hauen Solutions