Tausta & tavoitteet

(c) Juulia Juutilainen


atsomukset on tiedetoimija, joka tarttuu kysymyksiin uskonnoista, katsomuksista ja uskonnottomuudesta Suomessa ja muualla maailmassa. Jakamamme tieto perustuu viimeisimpään aihepiiristä tehtyyn tutkimukseen Suomessa.

Katsomusten vastuullisena tahona toimii Helsingin yliopiston uskontotiede, mutta sitä rakennetaan ja ylläpidetään eri tieteenaloja ja yliopistoja edustavien tutkijoiden kanssa.  Päätoimittajina toimivat vuonna 2023 uskontotieteen yliopistonlehtori, dosentti Teemu Taira (Helsingin yliopisto) ja FT, kulttuurien tutkimuksen yliopisto-opettaja Jere Kyyrö (Turun yliopisto), sekä Donner-instituutin johtaja, dosentti Ruth Illman.

Katsomukset ei sitoudu eikä edistä mitään uskonnollista, katsomuksellista tai poliittista ryhmää, mutta kannustaa moniarvoiseen ja kriittiseenkin keskusteluun, asiallisuuden ja hyvien käytöstapojen puitteissa.

Palaute ja kehitysehdotukset ovat aina tervetulleita! Kysymykset, kommentit, sisältöehdotukset ja ylipäätään yhteydenotot pyydetään tekemään sähköpostitse osoitteeseen katsomukset(at)gmail.com.

Muuttuva katsomukset maailmassa

Viisikymmentä vuotta sitten tutkijat ennustivat, että uskonto tulee häviämään julkisesta keskustelusta ja muuttuu vain ihmisten henkilökohtaiseksi asiaksi. Näin ei ole käynyt. Kuten maailman poliittinen tilanne osoittaa, uskonnosta puhutaan edelleen ja usein hyvin kiihkeästikin. Sitä puolustetaan ja vastustetaan. Sen kytköksiä politiikkaan ja ääriliikkeisiin puidaan ahkerasti.

Globalisoituvassa maailmassa ja moniarvoisissa yhteiskunnissa uskonto ei näyttäydy enää yksioikoisena ilmiönä. Kysymys siitä, mitä on uskonto, saa puhujasta riippuen hyvin monenlaisia vastauksia. Myös haluttomuus sitoutua mihinkään uskontoperinteeseen eli uskonnottomuus on varsinkin länsimaissa nopeasti kasvava ilmiö. Sen piiriin voidaan lukea monenlaisia maailmankuvia ja katsomuksia. Ihmisten arjessa uskonnot ja katsomukset voivat risteillä eri tavoin.

Logosuunnittelu ja tunnuskuva: Juulia Juutilainen / Hauen Solutions