Summausta Katsomusten vuodesta 2022

Lukuaika: 3 min.

Vuosi 2022 oli Katsomuksille aktiivisen toiminnan ja toiminnan vakiinnuttamisen aikaa. Katsomusten tapahtuma- ja blogitoimintaa sekä omia kokemuksiaan kuluneelta vuodelta summaa yhtenä Katsomusten kolmesta päätoimittajasta työnsä vuoden alussa aloittanut, Turun yliopiston kulttuurien tutkimuksen yliopisto-opettaja Jere Kyyrö.

Päätoimittaja viimeistelemässä vuosikatsausta (Kuva: Jere Kyyrö).

Katsomukset-tiedetoimijan kuudes vuosi on lähtenyt käyntiin. Kulunut vuosi 2022 oli paitsi aktiivisen toiminnan myös toiminnan vakiinnuttamisen aikaa. Suurin muutos oli, että vuonna 2021 päättyneen Uskontolukutaito moniarvoisessa yhteiskunnassa -argumentahankkeen loputtua Katsomuksille piti etsiä uusi katto-organisaatio: tämä oli edellytyksenä muun muassa sille, että voimme hakea rahoitusta toimintamme juokseviin kuluihin, kuten blogialustan vuosimaksuihin. Uusi koti löytyi Suomen Uskontotieteellisestä Seurasta. Katsomuksista tuli näin seuran Temenos- ja Uskonnontutkija-aikakausjulkaisujen populaarimpi sisarjulkaisu. Katsomusten toimintaperiaate, organisaatio ja toimituksellinen autonomia kuitenkin säilyvät ennallaan.

Katsomuksia ei olisi olemassa ilman vapaaehtoispohjalta tai oman toimen ohessa osallistuvia toimijoita. Vuoden alussa Katsomusten koordinaattoriksi tuli Helsingin yliopiston uskontotieteen väitöskirjatutkija Terhi Hannola, joka tuli muihin tehtäviin siirtyneen Saara Kuoppalan tilalle. Katsomuksilla on kolme päätoimittajaa. Astuin itse vuoden alussa perustajajäsen Johanna Konttorin saappaisiin ja samalla Turun yliopisto tuli mukaan Katsomusten toimintaan. Päätoimittajina jatkavat Donner-instituutin tutkimusjohtaja Ruth Illman ja Helsingin yliopiston uskontotieteen vanhempi yliopistonlehtori Teemu Taira.

Mukana tapahtumissa

Etenkin tapahtumien järjestäminen riippuu vapaaehtoisten innostuksesta ja satsaamasta ajasta. Katsomukset on perinteisesti osallistunut Tieteiden yöhön. Tammikuussa 2022 järjestimme sinne paneelikeskustelun Helsingin yliopiston väitöskirjatutkijoiden Katri KarhusenKarolina Kouvolan, Saara Kuoppalan, Heidi Rautalahden ja Olli Saukon tekemästä Legendat-roolipelistä. Tilaisuutta järjestämässä olivat myös Helsingin yliopiston väitöskirjatutkijat Tiina Parkkinen ja Riina Sinisalo. Tilaisuudessa kuultiin alustukset itse pelistä ja pöytäroolipelien historiasta sekä keskusteltiin myös yleisemmin katsomusten ja pelaamisen suhteista ja mukana keskustelemassa olivat yliopistonlehtori Derek Fewster, apulaisprofessori Pekka Metso ja väitöskirjatutkija Ruska Soanjärvi. Tänä vuonna osallistumme Nuorten tieteiden päivään, jossa Tiina Parkkinen ja Riina Sinisalo organisoivat Legendat-pelityöpajan.

Katsomukset oli myös mukana Teologian ja uskonnontutkimuksen päivillä, joista julkaisimme kaksi konferenssiraporttia (Osa I, Osa II) sekä Suomen Uskontotieteellisen Seuran Tvärminne-seminaarissa, jossa järjestetyn kirjoitustyöpajan pohjalta syntyi yhteiskirjoitettu blogiteksti. Pyrimme jatkossa vahvistamaan Katsomusten roolia tiedeviestijänä myös tämänkaltaisten tapahtumien kautta, joissa osallistetaan tutkijoita tieteelliseen viestintään.

Blogi keskeinen viestintäkanava

Katsomusten keskeisin viestintäkanava onkin blogi, jossa julkaisemme joka viikko (joulu- ja kesätaukoja lukuun ottamatta) yhden katsomusaiheista tutkimustietoa esittelevän tekstin. Kerran kuukaudessa julkaistaan ruotsinkielinen teksti, muuten tekstit ovat suomenkielisiä. Vuonna 2022 julkaistuja blogitekstejä oli 35 kappaletta.

Blogin lukijamäärä pysyi vakaana, laskien edellisen vuoden 28 363 kävijästä 27 923 kävijään. Tämän perusteella voimme olettaa, että lukijakuntamme on jokseenkin vakiintunut. Lukijamäärä kertoo myös siitä, että katsomusaiheiselle viestinnälle selvästi on kysyntää. Vuoden aikana luettuja artikkeleja oli 250 ja artikkelien lukukertojen keskiarvo oli 140, mikä tarkoittaa sitä, että aikaisempinakin vuosina julkaistuja juttuja luetaan usein. Katsomukset on noteerattu myös koulumaailmassa: tekstejä hyödynnetään opetuksessa ja oppimateriaaleissa.

Vuoden 2022 luetuin juttumme oli Pekka Metson kirjoittama Pääsiäisen viettäminen ortodoksisessa perinteessä, jota on luettu tätä kirjoitettaessa 4093 kertaa – suurin osa lukukerroista huhtikuussa. Tässä kohtaa päteekin uskonnon ja median tutkimuksessa usein esitetty huomio, että uskonnolliset juhlapäivät lisäävät kiinnostusta uskontoa kohtaan.

Ruotsinkielisiä tekstejä luetaan myös paljon ja niiden toimituksesta vastaa Donner-instituutti, josta ovat Ruthin lisäksi mukana kirjastonhoitaja Joakim Alander ja tutkija-kirjastonhoitaja Sofia Sjö. Luetuin ruotsinkielinen juttu oli Karin Sjöbergin 400 kertaa luettu Judiskt liv i Åbo.

Blogitekstien aiheet ovat olleet ilahduttavan monipuolisia ja kirjoittajien taustat vaihtelivat antropologiasta arkistopedagogiikkaan, kasvatustieteeseen, kulttuurihistoriaan, politiikantutkimukseen ja sukupuolentutkimukseen, uskontotiedettä ja teologisia aloja unohtamatta.

Uuden päätoimittajan kokemuksia

Omalla kohdallani kulunut reilu vuosi oli uuden opettelemisen aikaa. Olemme ratkoneet rahoitus- ja verkkosivuongelmia, kokoustaneet, suunnitelleet toimintaa ja toimittaneet blogitekstejä. Jokaviikkoinen julkaisutahti tuntui aluksi hurjalta, mutta aikataulut ovat pitäneet ja kirjoittaja jokaiseen ”slottiin” on löytynyt. Julkaisurutiinien opettelemisen lisäksi olen ottanut paremmin haltuun WordPress-alustaa ja somejakamisen toimintaperiaatteita, missä en olisi pärjännyt ilman osaavia kollegoja – tästä erityiskiitos koordinaattorillemme Terhille!

Mainitsen vielä erikseen yliopistonlehtori Teemu Pauhan ja FT, tutkija Tuomas Äystön Helsingin yliopistosta, jotka ovat paitsi kirjoittaneet Katsomuksiin ahkerasti, myös osallistuneet kokouksiimme ja toiminnan ideointiin ja vastanneet osaltaan Katsomusten sosiaalisesta mediasta, sekä alkuvuodesta mukaan tulevan väitöskirjatutkija Enni Salon, joka korvaa niin ikään kuluneen vuoden aikana toiminnasta pois jääneen Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Leila-Annina Kauton. Kuten edeltäjänsä, Enni avustaa julkaisuun liittyvissä asioissa ja lisäksi vahvistaa Turun yliopiston edustusta Katsomuksissa.

Kiitän kuluneesta vuodesta kaikkia Katsomusten toiminnassa mukana olleita, Katsomuksiin kirjoittaneita sekä tapahtumiimme osallistuneita, blogimme lukijoita ja juttujamme sosiaalisessa mediassa jakaneita!

2 kommenttia artikkeliin ”Summausta Katsomusten vuodesta 2022

Kommentointi on suljettu.