Myytit ja rituaalit vampyyrisarjojen faniudessa

Lukuaika: 2 min.

Teologian tohtori, uskontotieteilijä Minja Blomin väitöskirja Fanius muutti elämäni: Myytit ja yhteisölliset fanirituaalit televisiosarjojen Buffy vampyyrintappaja, True Blood ja Vampyyripäiväkirjat faniudessa tarkastettiin Helsingin yliopistossa keväällä 2021. Seuraavassa tekstissä Blom tarkastelee väitöskirjansa pohjalta faniuteen liittyviä myyttejä ja rituaaleja osana nykyuskonnollisuutta. Sarjojen kautta fanit luovat merkityksiä arkeensa ja fanirituaalit tarjoavat yhteisöllisyyttä sekä tukea elämän kriiseissä.

Nykykulttuurin myytit

Suosittujen kirjojen ja elokuva- ja televisiosarjojen, kuten Harry Potter, Game of Thrones ja Lord of the Rings, ympärille syntyneet laajat fani-ilmiöt osoittavat, kuinka fanius ei ole vain pienten piirien toimintaa, vaan sillä on merkittävää kulttuurista ja kaupallista vaikutusta yhteiskunnassa. Fanius tarjoaakin tutkimuskohteena mahdollisuuden tarkastella ihmisten keinoja käyttää mediaa osana arjen merkityksellistämistä. Väitöskirjassani tutkin vampyyrisarjojen fanien sosiaalisen median fanifoorumeilla käytyjä keskusteluja keskittyen tapoihin, joilla fanit loivat sarjojen kautta merkityksiä omaan elämäänsä.

Populaarikulttuurin vaikutus nykyuskonnollisuuteen muodostuu median eri muotojen vahvasta läsnäolosta ihmisten arjessa ja päivittäisessä elämässä. Koemme ja ymmärrämme elämäämme ja todellisuuttamme hyvin mediavälitteisesti. Media on myös yhä enemmän mukana ihmisten elämänhistorian ja identiteetin rakentumisessa. Populaarikulttuurin tarinat voivatkin toimia faneille uskonnollisten myyttien tavoin tarinoina, jotka kertovat yhteisön arvoista ja normeista. Arkikielessä myytillä tarkoitetaan usein kertomusta tai uskomusta, joka ei ole totta. Uskontotieteessä myytti ymmärretään päinvastaisesti; myytti tarkoittaa yhteisölle tärkeitä kertomuksia, joiden mielletään kertovan jotain olennaista maailman ja elämän luonteesta. Myyttien avulla välitetään eteenpäin yhteisön näkemyksiä siitä, millainen on todellisuus, mikä on hyvää ja pahaa ja miten ihmisten pitäisi elää.

Vampyyrisarjat toimivat faneille myytteinä silloin, kun he löytävät kerronnan pintatason alta syvempiä merkityksiä. Sarjojen koetaan kertovan metaforien avulla todellisuudestamme. Erityisesti sarjojen sankarit toimivat faneille esikuvina ja käyttäytymismalleina, uskonnollisten myyttien sankareiden tapaan. Esimerkiksi miehistä sankariperinnettä murtava Buffy vampyyrintappaja on monelle fanille tärkeä esimerkki siitä, millainen nainen voi ja saa olla. Toisaalta myös yhteiskunnan ulkopuolelle jäävät vampyyrit toimivat sankarimalleina. Sarjojen sankarit haastavatkin vallitsevia normeja sekä sukupuolellaan että ulkopuolisuudellaan. Perinteisistä uskonnollisista kertomuksista poiketen populaarikulttuurin tarinat voivat reagoida nopeammin yhteiskunnallisiin arvojen muutoksiin ja tarjota uusia näkökulmia ja uudenlaisia sankareita. Näin ne voivat tarjota ihmisille kertomuksia, joiden arvot ja sankarimallit tuntuvat relevanteilta juuri heidän elämässään. Fanius liittyykin osaksi nykyistä henkilökohtaistunutta uskonnollisuutta, jossa korostuu mahdollisuus valita itselleen mieleisiä keinoja merkityksellistää elämää ja löytää voimavaroja arkeen.

Kuvituskuva, jossa mainostetaan True Blood -sarjasta tuttua synteettistä verijuomaa nimeltään Tru Blood.

Suosittujen kirjojen ja elokuva- ja televisiosarjojen ympärille syntyneet laajat fani-ilmiöt osoittavat, kuinka fanius ei ole vain pienten piirien toimintaa, vaan sillä on merkittävää kulttuurista ja kaupallista vaikutusta yhteiskunnassa. Kuva: CEBImagery via Flickr.

Fanirituaalit

Rituaali nähdään uskontotieteessä toistuvaksi ja tietyllä kaavalla eteneväksi yhteisölliseksi toiminnaksi, joka on irrotettu normaalista arjesta. Keskeisiä fanitoimintaa ja uskonnollisia rituaaleja yhdistäviä tekijöitä ovat yhteisöllisyys, toisten kanssa jaetut kokemukset ja kertomukset sekä tunne siirtymisestä arjen ulkopuolelle. Vampyyrisarjojen fanirituaaleissa korostuu yhteisöllisyys, koska fanit haluavat jakaa sarjoihin liittyviä ajatuksia ja kokemuksia toisten kanssa. Fanit muodostavat yhteisöjä internetissä, mutta osa luo myös ystävien ja perheenjäsenten kanssa lähipiirin faniyhteisöjä.

Fanit jakavat keskenään myös ”sarja muutti elämäni”-kertomuksia, jotka ovat fanien elämän käännekohtiin liittyviä tarinoita. Kertomukset voivat liittyä melko arkisiin asioihin, kuten uuden uran löytämiseen, mutta osa kertomuksista liittyy vaikeisiin kriiseihin, kuten esimerkiksi vakavasta sairaudesta, masennuksesta tai perheväkivallasta selviytymiseen. Näissä kertomuksissa sarja toimii muutosvoimana, joka ohjaa uuteen tai auttaa selviytymään ja jatkamaan elämää kriisin jälkeen.

Populaarikulttuuri ei ole vain viihdettä

Fanius tarjoaa monille syvällisiä merkityksiä, yhteisöllisyyttä ja tukea elämän kriisikohdissa. Populaarikulttuurin kautta luodut merkitykset ovat sekä kulttuurisesti että henkilökohtaisella tasolla tärkeitä. Faniuteen liittyvät myytit ja fanirituaalit voidaan ymmärtää osaksi nykyuskonnollisuutta, jossa ihmiset rakentavat itselleen sopivia keinoja elämän merkitykselliseksi kokemiseen ja arjessa jaksamiseen.