Balans mellan familj och samhälle – identitetsfrågor bland unga assyrier/syrianer

Studier kring identitet och religion har ofta fokuserat på ungdomar eller unga vuxna, men Victor Dudas visar i sin forskning kring barn och yngre ungdomar att identitetsformande även hos dem är en central fråga. Dudas har inom sitt avhandlingsarbete vid Uppsala universitet studerat barn som identifierar sig som assyrier/syrianer i dagens Sverige och lyfter fram … Jatka artikkeliin Balans mellan familj och samhälle – identitetsfrågor bland unga assyrier/syrianer

Haribhaktivilasa och frågor kring förmoderna böckers tillkomst

Varför görs forskning om det förmoderna Indien vid ett finländskt universitet? För att vetenskap handlar om världsomspännande samarbete, skriver universitetslektor Måns Broo från Åbo Akademi, och berättar om sin banbrytande forskning kring ett femhundra år gammalt manuskript från Indien. Mystikern och den religiöse förnyaren Sri Krishna Caitanya (1486–1533) skapade under några korta år en extatisk … Jatka artikkeliin Haribhaktivilasa och frågor kring förmoderna böckers tillkomst

Religionsdialog för de yngsta

Den nya läroplanen för småbarnsfostran slår fast att religioner och åskådningar får en vara en del av vardagen vid daghemmen i Finland. Forskningen visar ändå att daghemmens verklighet fortfarande genomsyras av lutherska traditioner. Milena Parland, doktorand i religionsvetenskap vid Åbo Akademi, berättar om hur föreningen Ad Astra arbetar med att stöda mångkultur i småbarnspedagogiken med … Jatka artikkeliin Religionsdialog för de yngsta

Att främja och sätta gränser för religion med lagens hjälp

Trots att någon kanske tror det, så ger ett människorättsligt perspektiv på relationer mellan religion och stat inte entydiga svar på alla krångliga frågor. Rättigheterna som ofta är allmänt formulerade i internationella fördragstexter måste konkretiseras och olika perspektiv och aspekter i praktiken vägas mot varandra, skriver Pamela Slotte, professor i religion och rätt vid Åbo … Jatka artikkeliin Att främja och sätta gränser för religion med lagens hjälp

Erotiska möten mellan människa och naturväsen: Nya perspektiv på finlandssvenska folksägner

I de nordiska länderna har man forskat i folksägner under hela 1900-talet, men det stora sägenmaterial som finns i våra arkiv har fortfarande mycket kvar att ge. I synnerhet det erotiska materialet har förbisetts i finlandssvenska forskningssammanhang, skriver Catarina Harjunen som nyligen disputerat i folkloristik vid Åbo Akademi. Betydelser av genus och sexualitet i folksägner I … Jatka artikkeliin Erotiska möten mellan människa och naturväsen: Nya perspektiv på finlandssvenska folksägner

Marknadsvärderingarnas inverkan på det religiösa fältet i Finland

I dagens samhälle sprids marknadsvärderingar och marknadskrafter också utanför den traditionella ekonomiska sfären. Den här utvecklingen kommer till uttryck också på det religiösa fältet i Finland, till exempel inom Evangelisk-lutherska kyrkans strategiska arbete, skriver Marcus Moberg, professor i religionsvetenskap vid Åbo Akademi. Spridningen av nyliberal politisk ekonomi sedan början av 1980-talet har resulterat i etablerandet … Jatka artikkeliin Marknadsvärderingarnas inverkan på det religiösa fältet i Finland

Ateism på YouTube – konsumera istället för att organisera?

Ifall finländska ateister konsumerar ateistiskt innehåll skapat av amerikaner och britter, med vilka glasögon betraktar de då religionsfrågor i Finland? Om religioner ser olika ut på olika håll i världen, kan ateismen då vara lika för alla? Robin Isomaa, doktorand i religionsvetenskap vid Åbo Akademi, diskuterar ateistiska YouTube-kanaler och deras identitetsskapande betydelse idag. En av de … Jatka artikkeliin Ateism på YouTube – konsumera istället för att organisera?

Den finländska Emmausrörelsens arbete för flyktingar

Öppenhet, solidaritet och respekt för människor, oberoende av hudfärg, bakgrund eller religiös tillhörighet är grunden för den obundna internationella Emmausrörelsens verksamhet. ÅA-doktoranden Nina Björkman, som också arbetar för Emmaus i Ekenäs, redogör för hur de finländska gruppernas engagemang för flyktingar utvecklats genom åren. År 1949 grundade den franska katolska prästen Henri Grouès, mer känd som … Jatka artikkeliin Den finländska Emmausrörelsens arbete för flyktingar

Kön, religion och populism i Finland

Frågor relaterade till kön och genus har varit heta i finländska religiösa debatter under flera decennier. Frågor om kön används för identitetspolitik bland religiösa aktörer, skriver Andreas Häger, akademilektor i sociologi och docent i religionssociologi vid Åbo Akademi, som tillsammans med Heidi Henriksson, doktorand i sociologi, forskar om föreningen Äkta Äktenskap (Aito Avioliitto). Debatten om kön … Jatka artikkeliin Kön, religion och populism i Finland

Mormonismen i Finland: ett forskningsfält med många möjligheter

Mormonismen är ett av de angloamerikanska samfunden som kom till Finland redan på 1800-talet. Trots mormonismens relativt långa historia i Finland finns det fortfarande många outforskade frågor, till exempel hur finländsk kultur kombineras med en amerikanskt präglad kyrka, och hur unga mormoner balanserar mellan tro och historia, skriver Kim Östman (FD, TkD) som forskar i mormonismen … Jatka artikkeliin Mormonismen i Finland: ett forskningsfält med många möjligheter