Islamia naisten silmin Little Mosque on the Prairie -televisiosarjassa

Lukuaika: 3 min.

Kanadalainen televisiosarja Little Mosque on the Prairie tutustuttaa katsojat pienen muslimiyhteisön elämään. Musliminuorten muuttuvat identiteetit ja auktoriteetit -kurssin opiskelijat Nora Abdelnpe, Iiris Karvonen ja Aurora Alakahri tuovat tekstissään sarjan hahmojen kautta esille naisten erilaisia suhtautumistapoja ja toimijuutta suhteessa islamiin, feminismiin ja yleisesti muslimiuteen länsimaissa.

Islamilainen feminismi

Islamilainen feminismi on kulkeutunut suuremman yleisön tietouteen vasta 2000-luvun taitteessa. Länsimaisella, usein sekulaariksi mielletyllä feminismillä ja islamilaisella feminismillä on eroavaisuuksia, mutta kummankin pääasiallinen tavoite on samansuuntainen: haastaa patriarkaalinen toimintamalli, ja sen kautta mahdollistaa sukupuolten välinen tasa-arvo. Islamilaisessa kontekstissa tämä tapahtuu kyseenalaistamalla islamilaisen tulkintaperinteen patriarkaalisia tulkintoja ja etsimällä islamilaisista lähteistä, Koraanista ja haditheista, vaihtoehtoisia tulkintoja, jotka perustelevat sukupuolten ja yleisesti ihmisten välistä tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. Perusajatuksena on islamin uudistaminen sisältä päin.

Muslimifeministin elämää ei voi varsinaisesti luonnehtia helpoksi. Muslimiyhteisöissä sanan ”feminismi” konnotaatio on yleisimmin negatiivinen. Muslimienemmistöisissä maissa feministeiksi itsensä luokittelevat henkilöt saattavat kokea, etteivät voi ilmaista itseään haluamallaan tavalla. Länsimaissa elävät muslimifeministit taas saattavat kokea syrjintää niin yhteisössään kuin valtaväestön keskuudessa.

Elämää muslimina Kanadassa

Little Mosque on the Prairie on englantilaissyntyisen elokuva- ja televisiokäsikirjoittajan ja tuottajan Zarqa Nawazin käsikirjoittama kanadalainen televisiosarja, jonka ensimmäinen kausi julkaistiin vuonna 2007. Sarjassa seurataan pienen muslimiyhteisön elämää kuvitteellisessa kanadalaisessa Mercyn pikkukaupungissa Saskatchewanissa. Sarjassa käsitellään humoristisella otteella ei-muslimien ja muslimien kohtaamisia ja muslimeihin kohdistuvia ennakkoluuloja.  Nawazin mukaan sarjalla haluttiin tuoda esiin tavallista ja arkisempaa puolta muslimeista ja heidän elämästään. Sarja esittelee kattavasti erilaisia, eri taustoista ja lähtökohdista tulevia musliminaisia, joilla kaikilla on oma henkilökohtainen tulkintansa islamista ja feminismistä.

Little Mosque on the Prairie -sarjan käsikirjoittaja Zarqa Nawazi. Kuva: Danielle Tocker.

Länsimaisen median, niin tiedotusvälineiden kuin viihteenkin, antama orientalistinen kuva musliminaisesta ”heikkona”, pieneen piiriin sidottuna, ei-itsenäisenä toimijana on ongelmallinen. Little Mosque on the Prairie onnistuu rikkomaan tämän näkökulman ja esittämään sarjassa kuvatut naiset itsenäisinä toimijoina, joille islamin ja perinteisemmän kanadalaisen elämäntyylin yhdistäminen ei ole ongelma.

Monta tapaa olla muslimi

Rayyan Hamoudi (Sitara Hewitt) on nuori musliminainen, joka tuo rohkeasti naisnäkökulmaa esille moskeijassa. Rayyan identifioituu feministiksi. Islam on tärkeä osa hahmon identiteettiä ja hän kunnioittaa islamilaisia perinteitä ja esimerkiksi käyttää huivia ja melko peittäviä vaatteita. Hän ei kuitenkaan kannata sellaisia islamilaisia tapoja, jotka eivät hänen mielestään edusta tasa-arvoista islamia. Rayyan ajaa naisten oikeuksia eikä tyydy hyväksymään omien arvojensa vastaista tai naisia kohtaan epäoikeudenmukaista islamin tulkintaa. Hän uskaltaa kyseenalaistaa jopa moskeijan imaamin mielipiteitä.

Rayyanin äiti Sarah Hamoudi (Sheila McCarthy) on sanavalmis islamiin kääntynyt musliminainen. Hän joutuu usein sarjassa perustelemaan muslimiuttaan ja hänen uskoaan kyseenalaistetaan niin muslimien kuin ei-muslimienkin toimesta. Muut hahmot näkevät Sarahin ensisijaisesti länsimaisena naisena eivätkä muslimina. Sarah käyttää huivia vain toisinaan, viettää aikaa vaatekaupoissa, ei usein rukoile viittä kertaa päivässä eikä välttämättä vastaa kaikkien hahmojen käsityksiä ja odotuksia perinteisestä muslimivaimosta. Sarah on käännynnäinen, jonka islam-tulkinnat monet muut sarjan muslimit kyseenalaistavat. Usko on hänelle joka tapauksessa tärkeä ja henkilökohtainen asia. Sarahin hahmo tuo sarjassa näkyville islamin monimuotoisuutta. Hän on muslimi siinä missä muutkin muiden mielipiteistä huolimatta.

Fatima Dinssa (Arlene Duncan), on nigerialaissyntyinen leski, yksinhuoltaja ja yrittäjä, joka pyörittää omaa kahvilaa. Fatima suhtautuu uskoonsa vakavasti ja pyrkii noudattamaan tarkkaan uskonnollisia periaatteitaan, mikä ei aina ole helppoa. Yhdessä jaksossa uimahallin miesuimavalvoja estää Fatiman uimalassa käynnin, sillä vieraan miehen edessä ei sovi esiintyä liian paljastavassa uima-asussa pää peittämättömänä. Lopulta Fatima keksii pukeutua koko vartalon ja hiukset peittävään uima-asuun ja pääsee uimaan.

Toisaalta Fatima joustaa asioissa, joissa toiset sarjan muslimit eivät. Hän osallistuu lasten halloweenin viettoon, vaikka juhla ei islamilainen olekaan, sillä näkee sen lapsille parempana vaihtoehtona kuin kavereiden kanssa juhlimisen ja alkoholin juomisen.

Sarjassa esiintyy vielä yksi monin tavoin kiinnostava henkilö, Layla Shiddiqui (Aliza Vellani). Vellanin hahmon kuvaus on esimerkki teinitytöstä, joka yrittää tasapainottaa muslimiuden ja halun käyttäytyä kuin ”kuka tahansa” kanadalainen teini. Layla haastaa erityisesti miesauktoriteetit useampaan otteeseen esimerkiksi päättäessään, että ei halua käyttää huivia, tai tehdessään biologian ryhmätyötä ja viettäessään aikaa poikapuolisen luokkatoverinsa kanssa siitä huolimatta, että se nähdään jokseenkin epäsopivana.

Sarjan naiset ovat kukin löytäneet itselleen ominaisen tavan tulkita uskoa ja toimivat sen mukaisesti. Heissä heijastuu islamin moninaisuus ja ajatus siitä, ettei ole vain yhtä oikeaa tapaa olla muslimi. Näimme sarjan kolmen ei-muslimin silmin, joten emme tiedä, miten muslimi näkisi sarjan. Voi olla, että sarja ei näyttäydy muslimille samanlaisena hyvän mielen sarjana, joka käsittelee islamia ja islamiin liittyviä ennakkoluuloja huumorin keinoin, kuin se meille näyttäytyi.