Donnerska institutet + Katsomukset.fi = sant!

Lukuaika: 3 min.

Vuoden 2019 alusta alkaen Donner-instituutti on aktiivisesti mukana ylläpitämässä ja kehittämässä Katsomukset-portaalia. Mutta mikä oikein on Donner-instituutti? Siitä kertoo instituutin johtaja, dosentti Ruth Illman – på svenska.

För oss som arbetar vid Donnerska institutet börjar det nya året 2019 med en spännande utmaning: vi får komma med i det kunniga och ivriga gäng som skapar den här webbportalen! Vi hoppas att vi ska kunna erbjuda annorlunda infallsvinklar till den här redan mycket mångsidga och intressanta nyhetskanalen. Det ska bli nya nyanser, större bredd och mångsidigare djup då delar av redaktionsarbetet sköts i Åbo – och på svenska!

Vad är då Donnerska institutet för ett ställe och vilka är vi som arbetar med Katsomukset-portalen? Institutets hela namn är Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning (DI), ett privat forskningsinstitut i anslutning till Stiftelsen för Åbo Akademi. Du hittar oss i Åbo, i en vacker villa på Biskopsgatan 13 intill Aura å.

talvi02

Bild: Iida Ojanperä

Vi vill fungera som:

  • en knutpunkt för forskningen kring religion och kultur i Finland och Norden,
  • en mötespunkt i diskussionen om religion och kultur öppen för forskare, studerande, kulturaktiva och samhället i stort och
  • en utsiktspunkt mot stora världen: vi arbetar för att stärka forskningens synlighet och genomslagskraft så att ny kunskap och nya idéer kan födas.

Vi vill alltså vara spindeln i nätet som för samman människor, kunskap, influenser och fördjupning på religionsforskningens område och fungera som en central aktör i den internationella religions- och kulturvetenskapliga forskarmiljön.

DI grundades år 1959 tack vare en donation av makarna Uno och Olly Donner. Deras vision var att bygga upp ett institut som på ”strängt vetenskaplig grund” understöder och bedriver forskning kring religion och kultur: främst kring mysteriereligioner och esoterism men också kring samtida frågor och fenomen inom religion, filosofi, vetenskap, konst och litteratur – hela den ”andliga kulturens historia”. DI verkar därför inom religionsforskningen i bred bemärkelse och inkluderar även övriga kulturvetenskapliga ämnen i sitt fokus.

 

DI:s verksamhet har två huvudområden: forskning och biblioteksverksamhet. Vårt forskningsbibliotek är det största på sitt område i Norden och är öppet för alla. Det betyder att alla som är intresserade av religion får komma hit och låna böcker, och vi skickar också flitigt våra böcker som fjärrlån runt om i Finland och Norden. Du kan alltså beställa våra böcker till ditt eget närbibliotek. Alla våra böcker finns inkluderade i den nationella biblioteksdatabasen finna.fi där du enkelt kan leta fram dem.

Vår forskning rör området religion i bred bemärkelse. Vi ordnar återkommande internationella symposier, i år är temat för symposiet i juni Approaching Esotericism and Mysticism: Cultural Influences. Vi är också en av organisatörerna bakom det årliga konst- och vetenskapsevenemanget Aboagora. Vi delar också ut forskarstipendier och ett årligt forskarpris.

Vid DI arbetar vi aktivt med frågor kring öppen vetenskap (open science) och våra två publikationer, konferensskriften Scripta Instituti Donneriani Aboensis och referee-journalen Approaching Religion, ges ut open access. Vi anser att vetenskaplig kunskap ska vara fritt tillgänglig för forskare och allmänheten oberoende av kommersiella och nationella gränser. Därför funderar vi just nu aktivt på vad öppen vetenskap-idealen betyder för vår verksamhet i sin helhet – inte bara publikationerna, utan också biblioteket och evenemangen ska spegla våra ideal: öppenhet, kunskap och mångfald. Därför är det viktigt för oss att få bidra till Katsomukset-portalen och sprida aktuell, fritt tillgänglig forskningsbaserad kunskap även utanför de akademiska rummen.

refe organizers

DI-personalen tar emot konferensgäster sommaren 2017: Joakim Alander, Björn Dahla, Malin Fredriksson och Ruth Illman. Bild: Iida Ojanperä.

Ruth Illman är föreståndare för DI och nu också en av chefredaktörerna för Katsomukset. Ruth är religionsvetare och judaistiker som specialiserat sig på frågor om religionsdialog och kulturmöten samt dagens judendom. Björn Dahla är bibliotekarie vid DI med ansvar för accessionen: i över trettio års tid har han hållit sitt vakande öga över den internationella bokutgivningen på vårt område och köpt in guldkornen till vårt bibliotek. Malin Fredriksson är informationsspecialist med ansvar för öppen vetenskap vid DI. Därtill är hon doktorand i religionsvetenskap vid Åbo Akademi och arbetar med en avhandling om hatbrott.

Vi har redan massor av idéer kring spännande forskare och teman som vi vill presentera för er här i portalen, vi ser fram emot en spännande och givande resa med Katsomukset! Du kan kontakta oss direkt via donner.institute(at)abo.fi om du har förslag eller frågor.

2 kommenttia artikkeliin ”Donnerska institutet + Katsomukset.fi = sant!

Kommentointi on suljettu.