Legendat – roolipeli katsomuslukutaidosta

Lukuaika: 3 min.

Katsomukset lähtee vuoden 2022 Tieteiden yöhön Legendat-roolipelillä, jossa katsomuslukutaito toimii merkittävänä osana. Peli syntyi uteliaisuudesta tarkastella, miten roolipelin keinoin voidaan yhdessä tutkia erilaisia uskomuksia ja maailmankuvia. Peliä ovat olleet suunnittelemassa uskontotieteen ja kirkkohistorian väitöskirjatutkijat Katri Karhunen, Karolina Kouvola, Saara Kuoppala, Heidi Rautalahti ja Olli Saukko.

Rauman lähellä olevassa ydinvoimalassa Olkiluoto kolmosessa tapahtuu räjähdys. Taivas muuttuu hetkeksi kirkkaankeltaiseksi ja voimakas kumiseva ääni järisyttää satakuntalaista maisemaa. Viranomaiset rauhoittelevat siviiliväestöä, ettei räjähdyksestä ole syytä huolestua eikä joditabletteja tarvitse ottaa määräänsä enempää. Kaikki palautuu pian normaaliksi eikä pitkän aikavälin terveysvaikutuksia tulisi olemaan. Jotain poikkeuksellista kuitenkin tapahtuu. Pienelle luodolle hieman Turusta pohjoiseen ilmestyy pieni joukko menneisyyden hahmoja. Sattumalta ohi ajanut vaatimaton kalastusalus poimii hahmot kyytiin ja lähtee kuljettamaan heitä Turkuun. Näistä tunnelmista alkaa Katsomusten laatima Legendat-roolipeli. Pelissä matkustetaan lähitulevaisuuden Turkuun, jossa menneisyyden ja tulevaisuuden hahmot käyvät keskusteluja elämän tärkeistä asioista, kuten katsomuksista, uskonnoista ja jopa ihmiskunnan tulevaisuudesta. Toisin sanoen kaikesta siitä, mikä on pyhää, mikä on tärkeää ja miten meidän tulisi elää ajassamme.

Mutta mikä on roolipeli? 

Roolipeli on peli, jossa pelaajat ottavat itselleen ennalta sovitun roolihahmon ja kuvailevat tai esittävät hahmon tekoja, puhetta, ajattelua ja tunteita. Roolipelin voi ajatella olevan näyttelemisen ja pelaamisen yhteismuoto. Pelissä pääsee eläytymään hahmoon ja kokemaan kokemuksia hahmon kautta. Roolipelissä keskeistä on kuitenkin pelillisyys, johon kuuluu säännöt, jotka pelaajat tuntevat ja noudattavat. Roolipelin ja muiden pelien eroavaisuus on siinä, että roolipelin päämääränä ei ole voittaminen eikä maaliin pääseminen, vaan itsetarkoituksena toimii pelin pelaaminen.

Roolipelit voidaan karkeasti jaotella kahteen ryhmään: liveroolipelit ja pöytäroolipelit. Liveroolipelaamisessa luonteenomaista on, että peli on kehollista ja pelaajat eläytyvät hahmoonsa esimerkiksi pukeutumalla. Pöytäroolipelaamiselle ominaista on kynän ja paperin käyttäminen sekä yleensä erilaisten noppien heittäminen.

Legendat-roolipeli lukeutuu pöytäroolipeliluokkaan. Peli on suunniteltu mahdollisimman yksikertaiseksi, jotta vasta-alkajan olisi helppoa tarttua siihen ja sukeltaa roolipelien maailmaan. Pelissä ei ole oikeita tai vääriä ratkaisuja, eikä pelissä ole voittajia tai häviäjiä. Pelin tavoitteena on keskustelun kautta eläytyä toisen ihmisen elämään ja kokemusmaailmaan sekä löytää yhdessä monenlaisia ratkaisuja eri tilanteisiin.

Kuva: © Legendat-roolipelin suunnittelijat

Legendojen syntytarina 

Meitä pelintekijöitä yhdistää runsas pelikokemus monenlaisista peleistä sekä omien roolipelikampanjoiden rakentaminen. Pelin suunnitteluvaiheessa kävimme useita erilaisia keskusteluita, joissa näkyivät uskontotieteen ja kirkkohistorian painotukset. Nämä keskustelut johtivat pikkuhiljaa pelin syntymiseen sellaisessa muodossa, jossa se Tieteiden yössä julkaistaan.

Legendat-roolipelin keskeisenä teemana on katsomuslukutaito. Sen avulla pelissä peilataan muun muassa uskonnon ja median sekä uskonnon ja yhteiskunnan suhdetta. Peli aktivoi rakentavaan keskusteluun uskonnon merkityksestä yhteiskunnassa ja antaa mahdollisuuden pohtia, millaisia olisivat muinaiset hahmot nykyperspektiivistä katsottuna.

Pelin legenda-hahmot perustuvat osittain todellisuudessa eläneisiin ihmisiin. Legendat ovat omana elinaikanaan herättäneet kiinnostusta ja heistä on alettu kertoja tarinoita, jotka ovat levinneet laajalle. Lopulta näistä tarinoista on muodostunut yhä tänä päivänä kerrottuja legendoja. Legenda-hahmoissa on monia kerroksia, joissa historialliset tosiasiat ja myytit sekoittuvat. Tässä pelissä näitä legendaarisia henkilöitä ja heidän tarinoitaan on käytetty inspiraationa katsomuksellisten arvojen pohdintaan ja tarinankerrontaan. Legendojen vastaparina toimii etsijöiksi nimetty joukko. Toisin kuin pelin legendoilla, etsijöillä ei ole esikuvia todellisessa maailmassa. Etsijät ovat nykypäivän ihmisiä, joilla kaikilla on omat syynsä tulla tutustumaan legendoihin. Joukosta löytyy niin uutistoimittaja, influensseri kuin kulttuurintutkijakin.

Legendat-roolipelin inspiraation lähteenä on toiminut Argumenta-hankkeen “Uskontolukutaito moniarvoisessa yhteiskunnassa julkaisema teos The Challenges of Religious Literacy. The Case of Finland (2020). Teos tuo esille, että Suomi, kuten muu Eurooppa, on viimeisten vuosikymmenten aikana monikulttuuristunut ja erilaiset maailmankatsomukset ja uskonnot ovat tulleet enenevässä määrin näkyväksi osaksi yhteiskuntaa esimerkiksi maahanmuuton myötä. Samanaikaisesti suomalainen yhteiskunta on maallistunut. Tämä puolestaan synnyttää kysymyksen, millä tavalla monikulttuurista ja monikatsomuksellista yhteiskuntaa tulisi johtaa, jotta päätöksenteko olisi tasa-arvoista ja yhdenvertaista. Miten päätöksenteossa tulisi huomioida sekä sekulaarit että uskonnolliset maailmankatsomukset? Kirjan kirjoittaneet tutkijat painottavat katsomuslukutaidon merkitystä osana sensitiivistä politiikkaa. Katsomuslukutaito antaa ymmärrystä ja opettaa hienotunteisuutta erilaisten uskonnollisten ja katsomuksellisten näkemysten ristipaineissa.

Legendat-pöytäroolipeli pyrkii pelillisten keinojen avulla opettamaan erilaisuuden kohtaamista ja luomaan rakentavia suhteita eroavaisuuksista huolimatta. Tutkimuksellisesta lähtökohdasta huolimatta peli on tehty nautittavaksi avoimin mielin hyvässä seurassa.

Pelin valmistumista on tukenut Uskontolukutaito moniarvoisessa yhteiskunnassa-hanke (Argumenta-hanke 2019-2021).

Legendat – Paneelikeskustelu ja roolipeli katsomuksista (https://www.tieteidenyo.fi/fi/ohjelma/legendat-%E2%80%93-paneelikeskustelu-ja-roolipeli-katsomuksista) järjestetään etänä 20.1.2021. Tapahtuman Facebook-sivut: https://www.facebook.com/events/325764125806251/?ref=newsfeed