“Älä jätä identiteettiäsi oven taakse vaan juhlista sitä”: Abby Stein, rabbi ja transaktivisti

Lukuaika: 3 min.

Abby Stein (s. 1991) on yhdysvaltalainen kirjailija, aktivisti, bloggaaja, malli, puhuja ja rabbi. Hän on ensimmäinen hasidiyhteisössä kasvanut avoimesti transsukupuolinen nainen, joka vuonna 2019 julkaisi omaelämäkerrallisen teoksen Becoming Eve: My Journey from Ultra-Orthodox Rabbi to Transgender Woman. Stein vieraili helmikuussa Suomessa Helsingin juutalaisen seurakunnan opiskelijayhdistyksen kutsumana Limud-konferenssissa. Abby Steinin vierailusta Suomessa kirjoittavat Åbo Akademin väitöskirjatutkija ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Moninaisesti parempi -hankkeen projektitutkija Mercédesz Czimbalmos ja Helsingin yliopiston yliopistonlehtori Riikka Tuori. 

Abby Stein kasvoi New Yorkin Williamsburgissa hasidijuutalaisessa yhteisössä, joka pitää tiukasti kiinni 1700-luvun Itä-Euroopassa syntyneistä juutalaisista perinteistä. Hasidijuutalaisuus kuuluu ortodoksijuutalaisuuden vanhoillisimpaan haaraan, jota usein nimitetään myös ultraortodoksisuudeksi. Stein on suoraan alenevassa polvessa hasidijuutalaisuuden perustajana pidetyn Baal Šem Tovin eli Israel ben Eliezerin (n. 1700–1760) jälkeläinen. Koska Stein syntyi – kolmen tyttären jälkeen – “esikoispoikana” korkea-arvoiseen hasididynastiaan kuuluvaan sukuun, hänestä kaavailtiin jo kehdossa oman sukupolvensa hasidijohtajaa. Stein puhui lapsena jiddišiä ja hepreaa ja oppi englannista vain alkeet: hasidiyhteisön kouluissa keskitytään uskonnolliseen kasvatukseen, ja yleissivistäviä opintoja on tarjolla vain minimimäärä.  

Teoksessaan Becoming Eve Stein kuvaa, kuinka hän kolmevuotiaana hasidipoikien hiustenleikkausseremoniassa (upsherin) tajusi ensi kertaa, että muut näkivät hänet poikana. Koko lapsuutensa ajan hän yritti tukahduttaa halunsa saada naisen keho, ja yhteisössä tällaisiin ajatuksiin suhtauduttiin joko hyvin kielteisesti tai vaieten. Kun Stein opiskeli ješivassa eli nuorille miehille suunnatussa uskonnollisessa oppilaitoksessa, hän alkoi salaa etsiä tietoa omasta identiteetistään ja tuntemuksistaan uskonnollisista teoksista sekä yhteisössä kielletystä maallisesta kirjallisuudesta.  

Hasidien tapaan Stein avioitui nuorena, mutta hankittuaan vihkimyksen rabbiksi (2011) ja poikansa syntymän jälkeen Stein lopulta jätti ultraortodoksisen yhteisön vuonna 2012. Kolme vuotta myöhemmin hän tuli ulos transsukupuolisena. Oman perheen reaktiot olivat ankarat: vanhemmat ja valtaosa sisaruksista eivät ole hänen kanssaan enää missään tekemisissä. Vuonna 2018 hän perusti verkossa toimivan feministisen Sacred Space -ryhmän, joka tukee eri uskonnollisista taustoista tulevia naisia ja ei-binäärisiä henkilöitä. Stein toimii transaktivistina ja auttaa erityisesti niitä, jotka lähtevät ultraortodoksisista yhteisöistä (nk. off the derech). Hän myös esiintyy tilaisuuksissa, joissa pyritään lisäämään tietoisuutta moninaisista ja lhbtiq-inklusiivisista juutalaisuuden tulkinnosta.  

Abby Stein Williamsburgissa. Elokuu, 2020. 
© Abby Stein 

Limud-konferenssi helmikuussa: sukupuolen moninaisuus juutalaisissa lähteissä 

Helsingin Limud-konferenssissa Abby Stein kertoi Zoomin kautta suomalaiselle yleisölle, ettei nuorena tiennyt lhbtiq-ihmisiä olevan edes olemassa. Juutalainen laki eli halakha on perinteisesti kauttaaltaan sukupuolisesti jakautunut eli valtaosa käskyistä koskee joko miehiä tai naisia. Hasidiyhteisöt ovat myös erittäin heteronormatiivisia; tosin Stein korosti, että muukin yhteiskunta heijastaa samoja rakenteita. Stein näytti Youtube-videon isosedästään, Bobov-hasidiliikkeen rebbestä, tanssimassa häissä morsiamen kanssa. Sukupuolten välinen erottelu ilmenee konkreettisesti siten, että rebbeä ja morsianta yhdistää tanssin aikana kangasliina – kosketusta ei sallita muuten kuin lähisukulaisten kesken. Stein korosti, että yhteisössä sukupuolierottelu on mukana “aivan kaikessa”. Naiset eivät esimerkiksi toimi rabbeina eikä Steinin mukaan asiasta edes keskustella. Naisilla on vastuu siitä, että miesten hallitsemattomina pidetyt seksuaaliset vietit pysyvät kontrollissa, ja siksi naisten “siveellistä” pukeutumista säädellään tarkasti.  

Stein kysyi yleisöltä, kuinka monta sukupuolta juutalaisten pyhissä teoksissa mainitaan. Joillekin saattoi tulla yllätyksenä se, että sukupuolia ei varhaisten rabbien mukaan ole kaksi vaan kuudesta kahdeksaan. Rabbit pohtivat sukupuolta ja sen moninaisuutta erityisesti juridisena kategoriana, ja jo 200-luvulla jaa. Palestiinassa kootussa Mišnassa mainitaan muun muassa androginos, jolla yhden tulkinnan mukaan on molemmat sukupuolielimet. Keskiaikaisista juutalaisen mystiikan eli kabbalan teksteistä Stein oli jo ješiva-opiskelijana löytänyt mystikkojen ajatuksen sielunvaelluksesta (gilgul), jossa naisen sielu voi vaeltaa miehen kehoon. Sukupuolta laaja-alaisesti käsittelevien juutalaisten lähteiden lukeminen oli avartanut hänen maailmankuvaansa ja ennen kaikkea syventänyt hänen ymmärrystään juutalaisuudesta. 

© Isabel Epstein 

Stein kertoi elämänsä aikana pohtineensa paljon sitä, voiko uskonnollisena itseään pitävä juutalainen kuulua lhbtiq-yhteisöön. Steinilla olikin yleisölleen tärkeä sanoma: jokaisella ihmisellä on oikeus olla oma itsensä – ja juutalainen: “Älä jätä identiteettiäsi [uskonnollisen yhteisön] oven taakse vaan juhlista sitä.” Pelkkä suvaitsevaisuus ei riitä vaan jokaiselle on oltava aidosti tilaa uskonnollisissa yhteisöissä. Lopuksi Stein näytti videon bat mitsva -seremoniastaan, jossa hänen uskonnollista täysi-ikäisyyttään juhlistettiin vihdoinkin synagogassa hänen omalla hepreankielisellä nimellään, Abigail Chava: iloon viittaava Abigail on yksi seitsemästä juutalaisesta naisprofeetasta, ja Chava (suom. Eeva) on Steinin omassa suvussa kulkenut nimi. Steinin rohkeuden ansiosta moni samassa tilanteessa oleva tietää nyt, että ei ole yksin. 

Abby Steinin omat sivut juutalaiseen kirjallisuuteen keskittyvällä Sefaria-sivustolla: https://www.sefaria.org/profile/abby-c-stein?tab=sheets 

Antologia juutalaisista queer-teksteistä ensimmäiseltä vuosisadalta 1960-luvun loppuun asti:  Noam Sienna: A Rainbow Thread: An Anthology of Queer Jewish Texts from the First Century to 1969 (2019)