Kaksi vuotta Katsomuksia

Lukuaika: 2 min.

Katsomusten toinen vuosi on monipuolistanut sen toimintaa ja tuonut sille runsaasti uusia näyttökertoja ja vierailijoita ympäri maailmaa, kirjoittaa katsauksessaan päätoimittaja Tuula Sakaranaho.

(c) Juulia JuutilainenKatsomukset.fi -portaali on kahdessa vuodessa lunastanut paikkansa uskontoja ja katsomuksia koskevan tutkimuksen ja tiedottamisen kentällä. Joka viikkoiset blogikirjoitukset ovat monipuolisesti käsitelleet eri uskontoperinteitä, liikkuneet ajallisesti menneessä ja nykyajassa ja tuoneet välähdyksiä myös muualta maailmasta. Katsomusten pääasiallisena tavoitteena on viestiä tutkittua tietoa uskonnoista ja katsomuksista nykypäivän suomalaisessa yhteiskunnassa ja sen tarpeisiin. Painotuksesta huolimatta on välillä hyvä pysähtyä miettimään, mitä voimme oppia menneistä ajoista ja muista kulttuureista. Mennyt, nykyisyys ja tuleva kietoutuvat monella tavoin yhteen. Katsomukset.fi -portaali on kuin risteyskohta, jossa katsoa eri suuntiin ja toivottavasti myös huomata asioita, joita ei välttämättä omassa arjessaan tule ajatelleeksi.

Vuoden 2019 aikana Katsomusten näyttökerrat ja vierailijoiden määrä ovat kaksinkertaistuneet, mikä oli ehkä odotettavissakin. Näkyvyyden eteen täytyy nykyisessä sometulvassa tehdä töitä ja vakiinnuttaa pitkäjänteisesti toimintaansa. Yllätyksellistä näyttökertojen kohdalla on kuitenkin niiden maantieteellinen laajuus. Katsomuksia on ohessa olevan kartan mukaan katsottu Suomen ja Euroopan ohella Amerikoita, Afrikkaa ja Aasiaa myöten. Näyttökertoja on luonnollisesti runsaimmin Suomessa, jossa eniten kiinnostusta ovat herättäneet musliminaisten pukeutuminen, uskonnottomuus ja ateismi sekä uskontoperinteet, kuten juutalaisuus ja ortodoksiuus. Suomen jälkeen on näyttökertoja ollut seuraavaksi eniten Ruotsissa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Ehkä suomalaiset matkustavat ahkerasti ja vierailevat Katsomuksissa myös työ- ja lomamatkoillaan.

Näyttökuva 2019-12-10 kello 10.56.11

 

Kaksikielisyyttä ja uskontolukutaitoa

Maailmanlaajuiset näyttökerrat hämmästyttävät siksi, että Katsomukset on alusta asti päättänyt toimia vain kotimaisilla kielillä. Kaksikielisyys toteutui vuonna 2019, kun päätoimittajaksi tuli Johanna Konttorin ja Tuula Sakaranahon ohella Donner-instituutin johtaja Ruth Illman. Hänen johtamansa toimituskunta on säännöllisesti julkaissut Katsomuksissa ruotsinkielisiä blogitekstejä, jotka ovat käsitelleet muun muassa rasismia, uskontolukutaitoa ja queer-tutkimusta. Illman, Konttori ja Sakaranaho jatkavat päätoimittajina myös vuonna 2020, mikä mahdollistaa hedelmällisen yhteistyön Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin tutkijoiden välillä.

Katsomukset ei kuitenkaan keskity vain Helsinki – Turku -akselille. Vuoden 2019 alusta Katsomukset on toiminut tiedotuskanavana kaksivuotisessa Suomen Kulttuurirahaston rahoittamassa Argumenta-hankkeessa “Uskontolukutaito moniarvoisessa yhteiskunnassa“. Hankkeen työryhmä koostuu Helsingin ja Turun ohella Joensuussa, Tampereella ja Rovaniemellä toimivista eri alan tutkijoista, jotka vuorollaan järjestävät omilla paikkakunnillaan jostain uskontolukutaitoon liittyvästä teemasta kansainvälisen tieteellisen seminaarin ja julkisen keskustelutilaisuuden. Eri kaupungeissa järjestettyjen tilaisuuksien tavoitteena on päästä kiinni uskontoja ja katsomuksia koskeviin kysymyksiin, jotka vaihtelevat eri puolilla Suomea. Pääkaupunki hallitsee usein mediajulkisuutta ja siksi keskustelussa saattaa unohtua se, että Suomi on laaja maa ja eri alueiden uskontotilanne voi vaihdella suuresti. Katsomukset yhdessä Argumenta-hankkeen kanssa pyrkii tuomaan näkyvyyttä kotimaan katsomukselliselle monimuotoisuudelle.

Katse tulevaan

Katsomukset vietti yksivuotissyntymäpäiviään tammikuussa järjestetyssä Helsingin Tieteiden yön tapahtumassa, jossa kävijät pääsivät pelaamaan uskontotietoutta testaavaa Katsomus!-lautapeliä. Pelin suunnittelivat ja toteuttivat Helsingin yliopiston uskontotieteen väitöskirjatutkijat. Katsomukset on mukana Tieteiden yössä myös vuonna 2020. Järjestämme tammikuun 16. päivänä Helsingin yliopiston Tiedekulmassa Pyhät pikselit! -tapahtuman, jossa on mahdollista päästä tutustumaan uskonnollisiin paikkoihin virtuaalilasien kautta. Uskontojen visuaalinen maailma on erittäin rikas ja monipuolinen. Virtuaalilasit avaavat aivan uudenlaisen näkymän tuohon maailmaan.

Uskonto digitaalisessa maailmassa

Katsomukset osallistuu myös tammikuun lopulla järjestettäville Educa-messuille Helsingin Messukeskuksessa. Katsomukset, samoin kuin uskontolukutaitoa käsittelevä Argumenta-hanke, löytyvät Uskonnonopetus.fi-ständiltä muutaman muun hankkeen ohella.

Katsomusten toiminta jatkuu vilkkaana myös Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. Instagramin kuvatarjonta monipuolistuu Fokus Ry:n kanssa tehtävän yhteistyön myötä. Katsomukset julkaisee jatkossa materiaalia myös Fokuksen eri uskontoja yhdistävästä juhlakalenterista.

Toivotan kaikille seuraajillemme hyvää loppuvuotta ja onnea vuodelle 2020!