Katsomukset fyller två år!

Lukuaika: 3 min.

Under Katsomukset-portalens andra år har verksamhetens mångfald ökat och läsare över hela världen har flitigt besökt sidan, skriver chefredaktör Tuula Sakaranaho och blickar tillbaka över det gångna året.

(c) Juulia JuutilainenKatsomukset.fi-portalen har på två år etablerat sin plats inom forskning och kommunikation kring religioner och åskådningar. Blogginläggen publiceras varje vecka och har på ett mångsidigt sätt tagit upp olika religiösa traditioner, rört sig i både det förflutna och i nutid, och visat glimtar också från andra håll i världen. Portalens mest centrala mål är att kommunicera forskningsbaserad kunskap om religioner och åskådningar i dagens finländska samhälle. Trots den här tyngdpunkten är det i bland på sin plats att stanna upp och fundera över vad vi kunde lära oss av det förflutna och om andra kulturer. Det förflutna, nuet och framtiden överlappar varandra på många sätt. Katsomukset-portalen är en mötespunkt från vilken man kan vända blicken åt olika håll och förhoppningsvis lägga märke till sådant som man kanske annars inte tänker på i sin vardag.

Under år 2019 har antalet visningar och besökarantalet i Katsomukset-portalen fördubblats, vilket kanske också var väntat. För att nå synlighet i dagens informationsöverflöd i sociala medier måste man arbeta för att etablera verksamheten på lång sikt. Den geografiska bredden var ändå en överraskning. Kartan nedan visar att Katsomukset besöktes aktivt inte bara i Finland och i Europa, utan också på olika håll i Amerika, Afrika och Asien. Naturligt nog besöktes sidan flitigast i Finland. Mest intresse väckte teman såsom muslimska kvinnors klädsel, religionslöshet och ateism, samt olika religiösa traditioner såsom judendom och ortodox kristendom. Sidan besöktes flitigt även i Sverige, USA och Kina. Kanske finländare reser mycket och läser Katsomukset också under arbets- och semesterresor.

Näyttökuva 2019-12-10 kello 10.56.11

Tvåspråkighet och religionsläskunnighet

Den här globala spridningen är överraskande eftersom Katsomukset ända sedan början tagit beslutet att erbjuda innehåll bara på de inhemska språken. Tvåspråkigheten tog ett steg framåt då Donnerska institutets föreståndare Ruth Illman blev chefredaktör tillsammans med Johanna Konttori och Tuula Sakaranaho. Det svenskspråkiga redaktionsrådet har under året regelbundet publicerat bloggtexter på svenska kring teman såsom rasism, religionsläskunnighet och queer-forskning. Illman, Konttori och Sakaranaho fortsätter som chefredaktörer år 2020, vilket möjliggör ett givande samarbete mellan forskarna vid Helsingfors universitet och Åbo Akademi.

Katsomukset rör sig inte enbart på Helsingfors-Åbo-axeln. Sedan början av år 2019 har Katsomukset fungerat som informationskanal för det tvåspråkiga Argumenta-projektet om religionsläskunnighet i dagens samhälle som Suomen Kulttuurirahasto finansierar. Projektets arbetsgrupp består av forskare från olika discipliner, inte bara i Åbo och Helsingfors, utan också i Joensuu, Tammerfors och Rovaniemi. De har i tur och ordning ordnat ett internationellt vetenskapligt seminarium och ett diskussionstillfälle för allmänheten kring något tema i anknytning till religionsläskunnighet. Tanken bakom att ordna evenemang på olika orter är att greppa de frågor om religioner och åskådningar som är aktuella på olika håll i Finland. Huvudstaden dominerar ofta i mediepubliciteten och därför glömmer man lätt i diskussionen att Finland är ett stort land och att religionernas situation kan variera stort på olika håll i landet. Tillsammans med Argumenta-projektet strävar vi efter att ge synlighet åt den åskådningsmässiga mångfalden i vårt land.

Med blicken mot framtiden

Katsomukset firade sin ettårsdag i januari i samband med evenemanget Vetenskapernas natt i Helsingfors då besökare hade möjlighet att spela Katsomus!-brädspelet. Spelet går ut på att testa religionsläskunnighet, och planerades och förverkligades av doktorander i religionsvetenskap vid Helsingfors universitet. Katsomukset deltar i Vetenskapernas natt också 2020. Den 16 januari ordnar vi evenemanget Pyhät pikselit! (Heliga pixlar!) vid Vetenskapshörnan vid Helsingfors universitet där man kan besöka religiösa platser genom virtuella glasögon. Religionernas visuella värld är väldigt mångskiftande och mångsidig. Virtuella glasögon öppnar alldeles nya vyer mot den världen.

Uskonto digitaalisessa maailmassa

I slutet av januari deltar vi också i Educa-mässan som ordnas i Helsingfors Mässcentrum. Både Katsomukset och Argumenta-projektet om religionsläskunnighet finns på plats vid Uskonnonopetus.fi:s punkt tillsammans med några andra projekt.

Våra aktiviteter fortsätter livligt också på Facebook, Twitter och Instagram. Bildutbudet på Instagram kommer att bli mera mångsidigt tack vare samarbete med föreningen Fokus. Katsomukset kommer i fortsättningen att publicera material ur föreningens festkalender som presenterar högtider och fester i olika religioner.

Alla våra följare önskas en god avslutning på året och ett gott nytt år 2020!