Uskontolukutaito moniarvoisessa yhteiskunnassa

Lukuaika: 3 min.

Hieman vajaa kolme vuotta sitten Katsomusten kylkeen saatiin Suomen Kulttuurirahaston tukema Argumenta-hanke Uskontolukutaito moniarvoisessa yhteiskunnassa, joka päättyy tämän vuoden lopussa. Siitä, millaisesta hankkeesta oli oikein kyse, ja millaiseksi sen anti muodostui, kertovat hankkeen johtajat Tuula Sakaranaho ja Johanna Konttori. 

“Suomessa tarvitaan kasvavassa määrin uskontolukutaitoa, eli tietoa, ymmärrystä ja sensitiivisyyttä erilaisten uskonnollisten ja katsomuksellisten näkemysten ristipaineissa, unohtamatta sitä, että myös ns. uskonnottomuudella ja tapauskovaisuudella on sijansa yhteiskunnassamme.” Tämän väitteen pohjalta rakensimme yhdessä työryhmän kanssa seitsemän tapahtuman sarjan, joka vei keskustelun uskontolukutaidosta Helsingin ohella Tampereelle, Turkuun, Joensuuhun ja Rovaniemelle.  

Kuva: Uskontolukutaito on kansalaistaito © Katsomukset.fi/Argumenta

Hankkeessa pyrimme herättämään niin akateemista kuin yhteiskunnallista keskustelua uskontolukutaidosta ja sen merkityksestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Kyseessä ei ollut perinteinen tutkimushanke vaan painopiste oli erilaisten näkökulmien tuomisessa yhteiseen keskusteluun. 

Tilaisuuksia ympäri Suomen 

Hankkeessa pyrittiin haastamaan kansainvälisiä ja kotimaisia tutkijoita pohtimaan, mistä uskontolukutaidossa on kyse ja miten sitä voisi hyödyntää yhteiskunnassa. Tapahtumissa käsiteltiin muun muassa erilaisia lukutaitoja, uskonnottomuutta, uskontolukutaitoa koulumaailmassa, sekä uskontoa julkisessa tilassa. Kuhunkin tapahtumaan kutsuttiin yksi tai useampi ulkomainen tutkija ja lisäksi joukko suomalaisia tutkijoita.  

Monitieteisyys oli hankkeen kantava teema, mikä näkyi sekä työryhmän että muiden osallistujien kokoonpanossa. Uskontolukutaidosta oli keskustelemassa suuri joukko ihmisiä, joiden edustamia tieteenaloja olivat muun muassa politiikantutkimus, sosiologia, oikeustiede, historia, kasvatustiede, uskontotiede, teologia ja tulevaisuudentutkimus. Erilaisten näkökulmien yhteen tuominen sai aikaan rikkaita keskusteluja.  

Keskustelu ei kuitenkaan rajoittunut vain akateemisiin piireihin. Jokaisen tapahtuman teemaa käsiteltiin myös laajemmalle yleisölle tarkoitetuissa tilaisuuksissa. Paneelikeskustelut toivat yhteen tutkijoita, virkamiehiä ja muita asiantuntijoita, eri uskontokuntien ja katsomuksellisten yhteisöjen edustajia unohtamatta.  

Ensimmäiset tapahtumatallenteet ovat nyt katsottavissa Katsomusten YouTube-kanavalla

Kirja kansainvälisille ja kotimaisille markkinoille 

Hankkeen alkuperäisenä innoittaja toimi Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvostolle tammikuussa 2017 tehty konsortiohakemus, jonka keskiössä oli uskontolukutaito ja sitä koskevaa yhteiskunnallista keskustelua varten luotava portaali. Hakemus ei saanut rahoitusta mutta konsortion ympärille syntynyt työryhmä päätti jatkaa yhteistyötä. Portaali toteutui tammikuussa 2018, kun tiedetoimija Katsomukset aloitti toimintansa, ja uskontolukutaitoon keskittyvä hanke saatiin toteutettua Argumenta-rahoituksen turvin 2019-2021.   

Jo ennen Argumenta-hankkeen alkua enemmistö työryhmän jäsenistä oli alkanut työstää yhdessä englanninkielistä kirjaa The Challenges of Religious Literacy. The Case of Finland, joka ilmestyi Springerin kustantamana vuonna 2020. Suomen Kulttuurirahaston hankerahan turvin teos julkaistiin kaikille avoimena versiona. Kirjan lukuja on tähän mennessä ladattu yhteensä yli 10 000 kertaa.  

Viisi vuotta sitten alkanut yhteistyö kulminoituu suomenkieliseen uskontolukutaitoa käsittelevään kirjaan. Käsikirjoitus on viime silausta vaille valmis ja lähtee arviointiin joulukuussa 2021. Kirja on kollektiivisesti tuotettu monografia, jossa tuodaan yhteen kaikki se anti, jonka hankkeemme tapahtumat ovat antaneet. Lisäksi kirja pohjaa työryhmän lukuisiin pitkiin kirjapalavereihin, joissa olemme miettineet yhdessä uskontolukutaitoon liittyviä määritelmällisiä kysymyksiä, haasteita ja mahdollisuuksia.  

Argumenta-hanke on mahdollistanut eri puolilla Suomea asuvien eri taustoista tulevien tutkijoiden välisen yhteistyön ja aihetta koskevan maan laajuisen akateemisen ja yhteiskunnallisen keskustelun. Kirjan myötä pitkän tutkimuksellisen yhteistyön ympyrä sulkeutuu. 

Hankkeen neuvot 

Suomen Kulttuurirahaston tukemien Argumenta-hankkeiden tavoitteena on tuoda tutkimustietoa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja antaa sen pohjalta eväitä eri yhteiskunnan sektoreilla toimiville henkilöille. Lyhyesti hankkeemme annin voi koota seuraaviin kuuteen neuvoon, jotka kiteyttävät sen mitä uskontolukutaidolla tarkoitetaan ja miksi se on tärkeää. 

  1. Uskontolukutaito on uskontojen ymmärtämystä, tilanne- ja tapauskohtaisuuden huomioimista ja kriittisyyttä. 
  1. Uskontolukutaito on kansalaistaito. 
  1. Uskontolukutaitoa tarvitsevat niin uskonnolliset kuin ei-uskonnolliset ihmiset. 
  1. Uskontolukutaitoa tarvitaan, koska se edistää yhteisymmärrystä, yhteiskuntarauhaa ja yhdenvertaisuutta.   
  1. Uskontolukutaito näkyy kasvatuksessa, viranomaistyössä ja tutkimuksessa. Se on osa ammatillista kompetenssia. 
  1. Uskontolukutaitoa tarvitsevat kansalaiset, asiakaspalvelijat, opettajat, viranomaiset ja päättäjät. 

Hankkeen päättyessä allekirjoitamme edelleen väitteen siitä, että moniarvoisessa yhteiskunnassa tarvitaan uskontolukutaitoa. Matkan varrella ymmärryksemme käsitteen merkityksistä on kuitenkin muuttunut entistä monisyisemmäksi ja suhtautumisemme myös kriittisemmäksi. Tätä kaikkea avaamme tarkemmin tulevassa kirjassamme. 

Kuva: Uskontolukutaito moniarvoisessa yhteiskunnassa hankkeen työryhmää

Hankkeen työryhmään kuuluivat Tuula Sakaranaho ja Johanna Konttori Helsingin yliopistostaMartin Ubani Itä-Suomen yliopistostaAini LinjakumpuTapio Nykänen ja Sandra Wallenius-Korkalo Lapin yliopistostaInkeri Rissanen Tampereen yliopistostaRuth Illman Donner-instituutista sekä Marja Tiilikainen Siirtolaisuusinstituutista. Hankkeen koordinaattoreina toimivat Laura Kokkonen ja Heidi Rautalahti Helsingin yliopistosta.  

Lämpimät kiitokset Suomen Kulttuurirahastolle hankkeen mahdollistamisesta!