Tavoitteena yhteiskuntarauha

Lukuaika: 3 min.

Jos USKOT-foorumin toiminnan tavoite pitäisi tiivistää yhteen sanaan, se olisi yhteiskuntarauha. USKOT-foorumi rakentaa yhteiskuntarauhaa tarkoittaen sillä uskontojen välistä vuoropuhelua, yhteistyötä ja keskinäistä kunnioitusta. Foorumin keskeisiä arvoja ovat uskonnonvapaus ja yhdenvertaisuus. Oikeus harjoittaa uskontoaan ja elää sen mukaisesti sekä kaikkien uskontojen tasavertaisten oikeuksien puolustaminen ovat demokraattisen yhteiskunnan kulmakiviä, kirjoittaa toiminnanjohtaja Katri Kuusikallio.

 

USKOT-foorumi ry on uskontojen yhteistyöjärjestö, joka edustaa kolmea uskontokuntaa: kristinuskoa, islamia ja juutalaisuutta. Foorumin perustajäsenyhteisöjä ovat Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry (SEN), Suomen Islam-seurakunta ja Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE).

USKOT-foorumin tehtäviin ei kuulu uskonnon harjoittaminen eikä opillinen dialogi. Foorumi ei ota kantaa, mihin uskotaan. Foorumin tärkein päämäärä on rauha. Säännöllisissä tapaamisissa tutustutaan, etsitään yhteisiä tavoitteita, toimitaan niiden saavuttamiseksi ja luodaan luottamusta.

Rauhankävely-2019_19

Rauhankävely 2019. Kuva: Jefunne Images.

Uskontoja yhdistävät arvot

Ajatus uskontojenvälisen foorumin perustamisesta Suomeen syntyi 2000-luvun alussa. Tasavallan presidentti Tarja Halonen kutsui kolmen monoteistisen uskonnon johtajat kahteen neuvonpitoon presidentinlinnaan 9/11-terrori-iskujen jälkeisissä järkyttyneissä tunnelmissa. Tapaamisessa 26.9.2001 johtajat keskustelivat presidentin kanssa kansainvälisestä terrorismista, sen juurista ja seurauksista. Presidentti rohkaisi johtajia pitämään yhteyttä toisiinsa jatkossakin. Presidentin aloite johti eri uskontojen edustajien säännöllisiin keskinäisiin tapaamisiin ja uskontojenvälisen foorumin järjestäytymiseen. USKOT-foorumi perustettiin vuonna 2011.

Julkisessa keskustelussa uskonnot esitetään usein osana jotain ongelmaa tai potentiaalisena turvallisuusuhkana. USKOT-foorumin jäsenten mukaan uskonnot voivat ja haluavat olla osa rakentavia ratkaisuja. Uskontoja yhdistävät perusarvot rauhasta, ymmärryksestä ja vastuunkannosta. Uskonnot voivat olla osa rauhallisen, ihmisarvoa kunnioittavan ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentamista.

Turun terrori-isku elokuussa 2017 toi esille, millainen yhteys eri uskontojen edustajilla on. Tapahtumapäivän iltana Turun tuomiokirkkoon saapui yhdeksän eri uskonnollisen yhteisön edustajaa. Sunnuntaina tapahtumapaikalla pidetyssä hiljaisessa hetkessä seisoivat rinta rinnan katolinen pappi, poliisipäällikkö, USKOT-foorumin puheenjohtaja, suurimman muslimiyhteisön imaami, arkkipiispa ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Tilanteessa haluttiin yhdessä viestittää: ”Me sitoudumme sellaisen yhteiskunnan rakentamiseen, jossa väkivalta ei voita ja jossa väkivallalla ei voiteta mitään. Sellaisen, jossa toisten hyvään tahtoon voi perustellusti luottaa ja jossa ei tarvitse pelätä.” Sama sanoma pidettiin näkyvästi esillä vuonna 2019, kun juutalaisen synagogan julkisivua töhrittiin ja nopeasti sen jälkeen uskontojen ja valtiovallan edustajat kokoontuivat yhteen tuomitsemaan teon, kukittamaan synagogan aidan ja osoittamaan solidaarisuutta juutalaisille.

synagogan seinä

Kuva: Miina Noroila.

 

Uskontolukutaidon tarve kasvaa

Foorumi tekee yhteystyötä viranomaisten kanssa, toimii asiantuntijana uskontoihin liittyvissä asioissa ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Foorumi edistää kaikessa toiminnassaan näkyvää uskonnon roolia osana jokapäiväistä elämää sekä uskontojen edustajien näkyvyyttä aktiivisina toimijoina yhteiskunnassa. Tutkimustiedon mukaan uskonnollisuus itsessään ei ole vähenemässä. Muuttuvassa uskontokentässä uskontodialogin ja uskontolukutaidon tarve lisääntyy. Nykyajassa kokemuksellinen uskonto voimistuu ja omaan maailmankuvaan voidaan ammentaa elementtejä eri perinteistä. Individualistinen näkemys siitä, mikä on minulle henkilökohtaisesti tärkeää ja merkityksellistä vahvistuu. Maailmanuskontojen sisäiset tulkintaerot voivat olla huomattavia. Uskontojen välinen vuoropuhelu lisää toisten vakaumusten ymmärrystä. Se kasvattaa ihmisten keskinäistä kunnioitusta ja vähentää ennakkoluuloja.

Iftar-ateria-mallikuva-7123

Iftar-ateria. Kuva: Jukka Granström, Kotimaa

USKOT-foorumi on Religions for Peace (Uskonnot rauhan puolesta) -verkoston jäsen ja työ linkittyy näin osaksi maailmanlaajuista liikettä uskontojen vuoropuhelun edistämiseksi. Foorumi ottaa vastaan kansainvälisiä vieraita, eri uskontojen ja hallitusten delegaatioita mm. Malesiasta, Indonesiasta, Saudi-Arabiasta ja Nigeriasta ja seuraa uskontoon liittyviä maailman tapahtumia. Foorumi on mukana muiden toimijoiden kanssa useissa rauhan ja sovinnon hankkeissa. Uskonnonvapauden ja ihmisoikeuksien välinen suhde nousee esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa esimerkiksi eläinten teurastukseen liittyvissä teemoissa, uskonnon näkymisessä julkisessa tilassa ja uskonnonopetuksessa.

 

Ajankohtaisia teemoja esiin

Kaikille avoimia Foorumin järjestämiä tilaisuuksia ovat olleet tarinateatteriesitykset uskontojen ja katsomusten kohtaamisesta, elokuvaesitykset ja niihin liittyvät keskustelut, sekä uskontojen yhteiset rauhankävelyt. USKOT-foorumi on ollut useana vuonna toteuttamassa paneelikeskusteluja ja tapahtumia SuomiAreenassa, Kirkkopäivillä ja Maailma kylässä -festivaaleilla. Niissä on kehuttu toisten uskontoja, pohdittu, mikä kullekin on pyhää ja tulevana kesänä avataan kestävää kehitystä uskontojen opetusten ja käytäntöjen valossa.

Foorumi on tehnyt yhteistyössä Rikosuhripäivystyksen kanssa raportin Suomessa tapahtuneista viharikoksista. Raportointi oli osa oikeusministeriön Against Hate -hanketta, jota rahoitti EU-komissio. Lisäksi pian valmistuu opas yhdenvertaisuudesta uskonnonopetuksessa sekä opetuksen järjestäjille että huoltajille. USKOT-foorumi ylläpitää myös nettisivuillaan uskontokalenteria, joka on suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Käännökset arabiaksi ja venäjäksi ovat olemassa ja ne siirretään nettisivuille piakkoin.