Lorna Byrne – Enkelinäkijä suomalaisen uushenkisyyden kentällä

Lukuaika: 2 min.

Irlantilainen kirjailija, mystikko ja enkelinäkijä Lorna Byrne on vieraillut Suomessa viisi kertaa vuosien 2011 ja 2017 välillä. Hän on puhunut loppuunmyydyille saleille, kuvaillut mahtavia ja värikkäitä enkeleitä sekä kehottanut kuulijoita luottamaan heidän suojelusenkeliensä apuun ja loppumattomaan hyväntahtoisuuteen. Mikä tämän pienen, vaatimattomasti pukeutuvan ja hiljaisella äänellä puhuvan naisen sanomassa vetoaa suomalaisiin naisiin, kysyy Helsingin yliopiston uskontotieteen väitöskirjatutkija Elisa Mikkola. 

Rukous- ja keskustelutilaisuus New Yorkissa 2014 © John Gillespie via Flickr

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nelivuotiskatsausta varten vuonna 2015 tehdyssä kyselyssä 43 % vastanneista uskoi enkeleiden olemassaoloon, 43 % katsoi, että vaihtoehtoiset terapiat ja itsensä kehittäminen auttavat eheytymään ihmisenä ja 18 % uskoi henkimeedioiden tai kanavien voivan välittää tietoa näkymättömästä maailmasta. Enkelit ja vaihtoehdot perinteiselle institutionaaliselle uskonnolle kiinnostavat erityisesti naisia niin Suomessa kuin muuallakin. 

Taustaltaan katolinen Byrne toimii Suomessa uushenkisyyden kentällä, instituutionaalisen uskonnon ulkopuolella. Uushenkisyyden kentällä keskeiseksi nousevat kokemuksellisuus, kehollisuus ja tarinallisuus, oman itsen auktoriteetti ja valinta, mielikuvitus ja lumo, liikkuvuus ja hetkellisyys.  

Uskontososiologi Linda Woodhead on todennut uskonnollisen maiseman muutoksen ja uushenkisyyden tarjoavan naisille uusia toimijapositioita, jotka puuttuvat heiltä institutionaalisen uskonnon kentällä. Uushenkiseen tuotantoon liittyviä positioita on tutkittu vähän huomion kiinnittyessä enemmänkin palvelujen käyttäjiin 

BYRNEN TARINA 

Byrne rakentaa vaikuttavuuttaan ja uskottavuuttaan kirjojen, lehtiartikkeleiden, tilaisuuksien ja sähköisen median avulla hyödyntäen omaa vaiheittain kehittyvää tarinaansa. 

Byrne Helsingissä 2014 © Elisa Mikkola

Byrne syntyi monilapsiseen työläisperheeseen Dublinissa 1953. Enkelit kertoivat jo varhain Byrnelle, että hän kirjoittaisi heistä kirjan. Hän suhtautui tähän huvittuneesti, sillä dysleksian takia kirjoittaminen oli vaikeaa. Angels in my Hair (Enkeleitä hiuksissani 2009) julkaistiin Iso-Britanniassa ja Irlannissa vuonna 2008 ja kirjasta tuli myyntimenestys. Esikoisteoksen julkaiseminen 55-vuotiaana oli käännekohta Byrnelle: hän alkoi pitää puhetilaisuuksia ensin paikallisesti, ja sittemmin Suomessa, Keski-Euroopassa ja USA:ssa. 

Suomen suurin kirjankustantaja Otava on suomentanut ja julkaissut Byrnen kuusi kirjaa. Ne olivat vuoteen 2017 mennessä myyneet yli 150 000 kappaletta, mikä on tietokirjoille Suomessa huomattava määrä. Byrnen kirjat ovat kansainvälistä elämäntaitokirjallisuutta, jotka toivat hänet suomalaisten tietoisuuteen. 

Kirjat saivat hyvin julkisuutta eri medioissa, jotka suhtautuivat Byrneen pääosin myönteisesti. Byrneä koskevat lehtiartikkelit noudattavat sisällöltään hänen kirjojensa teemoja: niissä toistuvat vaikea lapsuus, auttavat enkelit, toivo, itsensä ja muiden rakastaminen, luonnon suojeleminen. Häntä kutsutaan menestyskirjailijaksi ja enkeleiden sanansaattajaksi, enkelikuiskaajaksi, toivon lähettilääksi, supertähdeksi ja hyvien tunteiden tuojaksi.  

Byrneen suhtaudutaan myös kriittisesti. Esimerkiksi Hämeen Sanomat kysyi, onko Byrne huijari, lahjakas näyttelijä vai ihminen, jolla on selvänäkemisen lahja? Byrne ei antaudu kritiikille, vaan toteaa tietävänsä, että hänen mielenterveyttään epäillään ja hänen sanomaansa vähätellään. 

TILAISUUDET JA JAETTU LUMO  

FreeFlowFactory on tuottanut Suomessa Byrnen puhetilaisuudet, joihin on parhaimmillaan osallistunut yli tuhat henkilöä. Hyödynnän väitöskirjassani Byrnen puhetilaisuuksissa vuosina 2011 ja 2015 tehtyjä Enkelit Suomessa -kyselyjä ja tilaisuuksista kirjoittamiani kenttäpäiväkirjoja. Kyselyjen mukaan osallistujat olivat yli 90 prosenttisesti naisia, jotka olivat taustaltaan suurelta osin keskiluokkaisia ja keski-ikäisiä evankelis-luterilaisen kirkon passiivia jäseniä, jotka identifioivat itsensä henkisiksi ihmisiksi.

Byrnen puhetilaisuus Paasitornissa 2015 © Elisa Mikkola

Byrne on karismaattinen puhuja. Hän luo vahvan tunnereaktion monissa kuulijoissa, jotka tuntevat saavansa lohtua omaan elämäänsä. Byrnen enkelikuvaukset yhdistävät tuonpuoleisen ja tämänpuoleisen, ja niiden merkitys ja lumo syntyvät yhdessä yleisön kanssa. Byrne on välittäjä, kuvaaja, sanansaattaja, joka yhdistää kuuntelijat ja enkelit. Tilaisuuden lopussa Byrne siunaa jokaisen halukkaan, mikä koetaan vahvasti. Erään kyselyyn vastanneen sanoin: ”Lorna siunasi minut. Hänen läsnäolonsa kosketti minua. Tilaisuuden jälkeen oli rauhaisa olo sisäisesti. Kylmiä väreitä kulki koko tilaisuuden ajan sisälläni.”  

Byrnen tarinaan on helppo samastua: yksinäisyys ja vaikea elämä, joihin voi peilata omia ongelmiaan, mutta joka sisältää onnellisen lopun enkeleiden ja rukouksen avulla. Byrnen oma henkilöhistoria toimii osaltaan takeena hänen tarinansa uskottavuudelle. Byrnen käyttämä kieli on selkeää, sanoma myönteinen ja siitä puuttuvat synti ja kadotus. Hän korostaa aktiivisen enkelisuhteen merkitystä: enkelit antavat apua ja neuvoja, ja niiden tukeen voi aina luottaa. ”Suojelusenkeli auttaa asioiden järjestymisessä, vaikean asian hoitamisessa, parkkipaikan löytämisessä ja asunnon myynnissä – kaikessa mahdollisessa. Oikeat sanat ja jopa huumorintaju löytyy pyydettäessä.” Näin kuvaa enkelisuhdettaan eräs kyselyyn vastanneista. 

Byrnen tarinaa toistavat verkkosivut, artikkelit, kirjat ja tilaisuudet ovat nykyajan yhteisöllisyyttä. Niissä jaetaan ajatuksia, ideoita ja tarinoita ja luodaan uusia merkityksiä. Byrnen suvaitsevaisuus ja kaikki erilaiset uskonnolliset ja maailmankatsomukselliset näkemykset sisäänsä sulkeva sanoma sopivat hyvin uushenkisyyden kentälle ihmisten etsiessä omaa polkuaan, ja hänen myönteinen sanomansa vetoaa myös suomalaisiin naisiin.