Moninäkökulmaista kristinuskon tutkimusta

Lukuaika: 2 min.

CSCC_logo

Turun yliopistoon perustettiin tammikuussa 2017 monitieteinen ja tiedekuntarajat ylittävä kristinuskoon keskittyvä tutkimuskeskus Centre for the Study of Christian Cultures (CSCC). Keskus kokoaa yhteen tutkimusta ja tutkijoita, jotka keskittyvät kristinuskon tutkimukseen yhteiskuntatieteellisistä ja humanistisista näkökulmista. Valtakunnalliselle kristinuskon tutkimuskeskukselle oli ollut jo pitkään tarve, kirjoittaa CSCC-tutkimuskeskuksen johtokunnan jäsen ja uskontotieteen tohtorikoulutettava Anna Haapalainen.

 

Tutkimuskeskuksen juuret

CSCC:tä ei rakennettu ”yhdessä yössä” vaan sen juuret ulottuvat vuoteen 2013, jolloin joukko uskontotieteilijöitä perusti kristinuskon monitieteiselle tutkimukselle omistetun keskustelufoorumin. Tämä foorumi kantoi nimeä Kristinuskon tutkimuksen pyöreä pöytä ja se kokoontui kuukausittain vuodesta 2013 lähtien vuoteen 2016 asti.

Varsin pian todettiin, että toimintaa tulisi laajentaa ja tutkimuskeskuksen perustamista alettiin valmistella. Tutkimuskeskuksen toiminta ja temaattinen rajaus hioutui keskustelufoorumin olemassa olon aikana ja vuonna 2017 CSCC perustettiin. Hallinnollisesti keskus sijoittuu humanistisen tiedekunnan historian, kulttuurin ja taiteen tutkimuksen laitokselle.

Tutkimuskeskuksen lähtökohtana on monitieteisyys. Tämä periaate näkyy myös keskuksen johtoryhmän kokoonpanossa, jossa on edustus uskontotieteen, kulttuurihistorian, kirkkohistorian, folkloristiikan, taiteentutkimuksen, arkeologian, saksan kielen, musiikkitieteen ja sosiologian aloilta. Tutkimuskeskuksen johtajana toimii dosentti Minna Opas (uskontotiede) ja varajohtajana dosentti ja yliopisto-opettaja Marika Räsänen (kulttuurihistoria).

 

Miksi meitä tarvitaan?

Pelkästään kristinuskoon keskittyvää humanistisyhteiskuntatieteellistä tutkimuskeskusta ei ole aiemmin ollut. Kristinuskoa on kuitenkin tutkittu useilla eri tieteenaloilla teologian ohella. Kristinuskon tutkimuksen pyöreän pöydän toiminnan aikana kävi ilmeiseksi, että humanistisyhteiskuntatieteelliselle kristinuskon tutkimuskeskukselle, joka kokoaa hajallaan olevaa tutkimuksen kenttää, on perusteltu tarve.

Tieteenalarajat madaltuvat huimaa vauhtia, mutta edelleen paljon tutkimusta jää pimentoon tai huomaamatta, koska sitä ei tehdä oman tieteenalan piirissä tai sen lähitieteissä. Tutkimuskeskuksen keskeisin tehtävä onkin juuri tämän kristinuskon tutkimuksen ”hiljaisen tiedon” kuuluvaksi tekeminen.

 

Tutkimuskeskuksen toiminta

Arkkipiispat_1

CSCC järjesti ensimmäisen arkkipiispanvaalipaneelin. Kuvassa CSCC:n johtaja Minna Opas, Björn Vikström, Heli Inkinen, CSCC:n varajohtaja Marika Räsänen, Tapio Luoma, Ville Auvinen, Annu Perälä, Ilkka Kantola and Jenni Karimäki. Kuva: Maria Vasenkari, Turun yliopisto.

Tutkimuskeskuksen toiminnan selkärangan muodostavat edelleen kuukausitapaamiset. Tapaamisissa vierailijaluennoitsijat kertovat viimeisimmästä tutkimuksestaan. Tapaamiset ovat eräänlaisia avoimia foorumeja opettajille, tutkijoille ja opiskelijoille, joita kristinuskoon linkittyvät aiheet kiinnostavat.

Kuukausitapaamisten lisäksi CSCC järjestää puoli- ja kokopäiväseminaareja sekä konferensseja. Tämän vuoden marraskuussa (22.–23.11.) CSCC ja TUCEMEMS (Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies) järjestävät yhdessä ”Christianity and Politics” -konferenssin Turussa. Keskeisiä kysymyksiä konferenssissa ovat: Miten kristinusko ja politiikka määrittyvät ja rajautuvat suhteessa toisiinsa? Mitä on poliittinen kristinusko tai kristillinen politiikka ja miten ne tulevat näkyviksi länsimaisissa yhteiskunnissa? Miten nopeasti vaihtuvat maailmanpolitiikan tapahtumat ja hetkeen kiinnittyvä päätöksenteko sitoutuvat arvoihin? Onko tutkimus poliittista? Tulisiko sen olla?

Tutkimuskeskuksen viime vuoden toimintaan voi tutustua keskuksen sivuilla julkaistun vuosikertomuksen avulla.

 

Viestinnän merkitys

CSCC ei toiminnassaan ole unohtanut tieteen popularisointia ja laajalle yleisölle viestintää. Tutkimuskeskuksella on tilit Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. Tutkimuskeskuksen kotisivuilla julkaistaan blogia ja keskuksen nimissä esiinnytään, mutta myös kirjoitetaan, julkisen keskustelun foorumeilla. CSCC pyrkii toiminnassaan toteuttamaan yliopiston kolmea päätehtävää: tutkimusta, opetusta ja julkista tiedonvälitystä. Centre for the Study of Christian Cultures -tutkimuskeskus ei palvele ainoastaan tiedeyhteisöä vaan myös journalisteja ja suurta yleisöä.

 

Centre for the Study of Christian Cultures -tutkimuskeskus internetissä

Kotisivut: http://cscc.utu.fi

Twitter: CSCCTurku

Facebook: https://www.facebook.com/CSCCTurku/

Instagram: CSCCTurku