Europas progressiva moskéer – vad står de för?

Progressiva moskéer med ett fokus på frågor om jämlikhet och likabehandling har på senare tid vuxit fram i Västeuropa. Mattias Rosenfeldt, doktorand i religionssociologi vid Uppsala universitet, har studerat de här organisationerna och visar på vilka tankegångar som är grundläggande för dem.   Nya former av islamiskt tänkande och praxis är idag på framväxt i … Jatka artikkeliin Europas progressiva moskéer – vad står de för?