Fritänkare och esoteriker som förändrat vårt religiösa landskap

I dagens blogg berättar Julia von Boguslawski, doktorand i religionsvetenskap vid Helsingfors universitet, varför det är värt att forska i hur fritänkare, teosofer och antroposofer organiserade sig i Finland under 1900-talets första decennier. Hon är en av forskarna i det mångvetenskapliga Uuden etsijät -projektet, vars målsättning är att studera esoterismens roll i det religiösa landskapet … Jatka artikkeliin Fritänkare och esoteriker som förändrat vårt religiösa landskap