Debatit

Osana Katsomukset-portaalin toimintaa järjestetään keskustelutilaisuuksia, jotka kokoavat yhteen tutkijoita, poliittikkoja, virkamiehiä, kansalaisjärjestöaktiiveja ja kansalaisia ajankohtaisten kysymysten äärelle. Tilaisuudet videoidaan, ja ne liitetään tälle sivulle.

Keskustelutilaisuuksien mallina toimivat Iso-Britanniassa järjestetyt Westminster Faith Debates -tilaisuudet.