Tilaisuudet

Osana Katsomukset-portaalin toimintaa järjestetään keskustelutilaisuuksia, jotka kokoavat yhteen tutkijoita, poliittikkoja, virkamiehiä, kansalaisjärjestöaktiiveja ja kansalaisia ajankohtaisten kysymysten äärelle.

Ensimmäinen Katsomukset-keskustelutilaisuus järjestetään Helsingin yliopiston Tiedekulman Think Loungessa maanantaina 26.11.2018 klo 17-19. Keskustelun teemana on uskonnot ja digitaalinen maailma, ja sitä tarkastellaan niin tutkimuksen kuin käytännön sovellustenkin tasolla. Keskustelemassa ovat

Johanna Sumiala, joka on viestinnän apulaisprofessori Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Sumiala on julkaissut median ja uskonnon tutkimuksen alueelta useita teoksia ja artikkeleja. Viime vuosina Sumialan kiinnostus on kohdistunut erityisesti Islamin, väkivallan ja digitaalisen median tutkimukseen.

Heidi Rautalahti, joka valmistelee väitöstutkimustaan Helsingin yliopiston uskontotieteen alalta videopelaamisesta ja uskonnosta liittyen merkityksellisiin keskusteluihin, joita pelaajat pelien parissa käyvät. Rautalahti on erityisesti viime aikoina kirjoittanut Dishonored-pelisarjasta.

Mai Joutselainen, joka on viimeisen neljän vuoden ajan työskennellyt Helinä Rautavaaran museossa mm. hankekoordinaattorina ja vt. museolehtorina. Koulutukseltaan hän on uskontotieteilijä.

Hannu Majamäki, joka on toiminut Kirkkohallituksessa ja digitalisaatioon liittyvien kysymysten parissa 15 vuotta aktiivisesti, erityisesti liittyen virtuaalitodellisuuden ja pelikulttuurin käyttömahdollisuuksiin.

Tilaisuuden avaa teologisen tiedekunnan yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja kansainvälisyyden varadekaani, professori Elina Vuola. Paneelia juontavat Katsomusten päätoimittaja, yliopistonlehtori Johanna Konttori ja väitöskirjatutkija Mikko Kurenlahti

Lämpimästi tervetuloa!

Keskustelutilaisuuksien mallina toimivat Iso-Britanniassa järjestetyt Westminster Faith Debates -tilaisuudet.