Uskontolukutaito ja koulu

argumenta_otsikko

Uskonnot(on) koulun arjessa ja juhlassa / (Non)Religion in School 19.11.2020 Tampere

Katso koko tapahtuman tallenne täältä! Tutkijatohtori Inkeri Rissasen blogiteksti päivän teemoista löytyy tästä.

Kuvat: Claudia Cervantes

Minkälaisia uskontoihin ja muihin katsomuksiin liittyviä kysymyksiä kouluissa kohdataan? Miten uskonnon ja vakaumuksen vapaus toteutuu koulujen arjessa ja juhlassa? Minkälaisia valmiuksia opettajat ja rehtorit tarvitsevat monikatsomuksellisessa koulussa, ja miten katsomustietoista koulujen toimintakulttuuria rakennetaan? Uskontojen rooli kouluissa nousee Suomessa usein esiin erityisesti koulujen juhlakulttuuria koskevassa julkisessa keskustelussa, mutta uskontoihin ja muihin katsomuksiin liittyviä kysymyksiä kohdataan jatkuvasti myös koulujen arkipäivässä. Yhteiskunnan katsomuksellisen moninaisuuden lisääntyessä ja tullessa näkyvämmäksi koulut ovat usein eturintamassa ratkaisemassa katsomusten väliseen yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä ja rakentamassa monikatsomuksellista yhteiskuntaa. Erilaiset näkemykset uskontojen yksilöllisestä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä ohjaavat käsityksiä uskonnon paikasta julkisessa tilassa – koulussa. Monikatsomuksellisen koulun kysymyksiä tarkastellaan tässä tapahtumassa, joka on maksuton ja kaikille avoin.

Ohjelma (huom. tallenne alkaa 15min ennen ohjelman alkua.)

Klo 14:00-16:00 Pohjoismaisia näkökulmia katsomusten moninaisuuteen koulussa.

Klo 14: Swedish perspectives on Muslim practices in schools. Prof. Jenny Berglund, Stockholm University. Kommenttipuheenvuoro: Prof. Martin Ubani, Itä-Suomen yliopisto.

Klo 15: Julkinen koulu, yksityinen uskonto? Sekulaari koulu kasvatuksellisena tilana. Dosentti Saila Poulter, Helsingin yliopisto. Kommenttipuheenvuoro: Tuukka Tomperi, Tampereen yliopisto.

Klo 16:30-17:00 Hanketori. Tutkimus- ja kehittämishankkeet KuTiMat, KuKas ja KUPERA esittelevät uusia katsomustietoisen opetuksen ja toimintakulttuurin tukemiseksi kehitettyjä opettajien materiaaleja sekä sivustoja.

Klo 17:00-19:00 Paneelikeskustelu: Mikä on uskontojen ja muiden katsomusten paikka koulussa?

Panelistit: Kati Mikkola, opetusneuvos, Opetushallitus; Tuukka Tomperi, vanhempi tutkija, elämänkatsomustiedon ja filosofian opetuksen asiantuntija, Tampereen yliopisto; Tuula Vinko, kouluyhteistyöstä vastaava asiantuntija, Suomen ev.lut kirkko; Milena Parland, toiminnanjohtaja ja kouluttaja, Ad-Astra; Suaad Onniselkä, virka-apulaisrehtori, Puistopolun peruskoulu. Yleisöllä on mahdollisuus osallistua keskusteluun ja esittää panelisteille kysymyksiä. Paneelin juontaa yliopistonlehtori, tutkijatohtori Inkeri Rissanen, Tampereen yliopisto.

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Uskontolukutaito moniarvoisessa yhteiskunnassa -hanke, jota rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto, sekä Kulttuurinen moninaisuus osaksi koulun arkea ja käytänteitä (KuTiMat) –hanke, jota rahoittaa Opetushallitus.

Tapahtuma Facebookissa

Katsomukset.fi/argumenta

KuTiMat: https://www.oulu.fi/ktk/node/63997

Liity keskusteluun:

Twitter Argumenta_Uskontolukutaito

Facebookissa Argumenta_Uskontolukutaito

Palaa takaisin