Uskontolukutaito ja koulu

argumenta_otsikko

Uskonnot(on) koulun arjessa ja juhlassa / (Non)Religion in School 19.11.2020 Tampere

Tapahtuma striimataan. Linkki päivittyy tänne.

Ohjelma päivittyy myöhemmin.

Minkälaisia uskontoihin ja muihin katsomuksiin liittyviä kysymyksiä kouluissa kohdataan? Miten uskonnon ja vakaumuksen vapaus toteutuu koulujen arjessa ja juhlassa? Minkälaisia valmiuksia opettajat ja rehtorit tarvitsevat monikatsomuksellisessa koulussa, ja miten katsomustietoista koulujen toimintakulttuuria rakennetaan? Uskontojen rooli kouluissa nousee Suomessa usein esiin erityisesti koulujen juhlakulttuuria koskevassa julkisessa keskustelussa, mutta uskontoihin ja muihin katsomuksiin liittyviä kysymyksiä kohdataan jatkuvasti myös koulujen arkipäivässä. Yhteiskunnan katsomuksellisen moninaisuuden lisääntyessä ja tullessa näkyvämmäksi koulut ovat usein eturintamassa ratkaisemassa katsomusten väliseen yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä ja rakentamassa monikatsomuksellista yhteiskuntaa. Erilaiset näkemykset uskontojen yksilöllisestä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä ohjaavat käsityksiä uskonnon paikasta julkisessa tilassa – koulussa. Monikatsomuksellisen koulun kysymyksiä tarkastellaan tässä tapahtumassa, joka on maksuton ja kaikille avoin. Tapahtuman ensimmäinen tilaisuus on englanninkielinen, hanketori ja paneelikeskustelu suomenkielisiä.

What is the place of religion in school? What are the key issues concerning the accommodation of religious and worldview plurality in the every-day life of schools? What does the promotion of freedom of religion and belief imply in the school culture? What competencies do educators need in schools marked by worldview diversity? What does worldview awareness mean and how can it be developed? These and other related questions will be discussed in the event (Non)Religion in school. The event is free of charge and open for everyone interested. Keynote speeches and responses are held in English; language of the rest of the program is Finnish.

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Uskontolukutaito moniarvoisessa yhteiskunnassa -hanke, jota rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto, sekä Kulttuurinen moninaisuus osaksi koulun arkea ja käytänteitä (KuTiMat) –hanke, jota rahoittaa Opetushallitus.
Katsomukset.fi/argumenta

KuTiMat: https://www.oulu.fi/ktk/node/63997

Liity keskusteluun Twitter Argumenta_Uskontolukutaito
Facebookissa Argumenta_Uskontolukutaito

Palaa takaisin