Uskontolukutaito ja koulu

argumenta_otsikko

23-24.4.2020, Tampere

  • Opettajien ja oppilaiden herkkyys kulttuurien ja uskontojen väliselle vuorovaikutukselle.
  • Miten hyvin suomalaiset opettajat ja oppilaat pystyvät havainnoimaan ja ymmärtämään kulttuureihin ja uskontoihin liittyviä eroja ja samankaltaisuuksia?
  • Miten he toimivat kulttuurien ja uskontojen välisissä vuorovaikutustilainteissa?
  • Mitä eroja on esimerkiksi sukupuolen tai maantieteellisen sijainnin perusteella (ovatko tytöt ja naiset kulttuurisensitiivisempiä kuin pojat ja miehet; miten kaupungit eroavat maaseudusta sekä pääkaupunkiseutu muusta Suomesta)?

Palaa takaisin