Argumenta

argumenta_otsikko

Monitieteinen Argumenta-hanke ”Uskontolukutaito moniarvoisessa yhteiskunnassa” pureutuu uskontoihin ja suomalaiseen yhteiskuntaan liittyviin kysymyksiin. Lähdemme liikkeelle seuraavasta väitteestä: Suomessa tarvitaan kasvavassa määrin uskontolukutaitoa, eli tietoa, ymmärrystä ja sensitiivisyyttä erilaisten uskonnollisten ja katsomuksellisten näkemysten ristipaineissa, unohtamatta sitä, että myös ns. uskonnottomuudella ja tapauskovaisuudella on sijansa yhteiskunnassamme. Hankkeessa tarkastellaan tutkimuksen nykytilaa tämän väitteen kannalta ja etsitään väyliä entistä monitieteisempään uskonnontutkimukseen Suomessa.

Hankkeen työryhmään kuuluvat professori Tuula Sakaranaho ja postdoc-tutkija Johanna Konttori Helsingin yliopistosta, professori Martin Ubani Itä-Suomen yliopistosta, yliopistonlehtorit Aini Linjakumpu ja Tapio Nykänen Lapin yliopistosta, yliopistonlehtori Inkeri Rissanen Tampereen yliopistosta, Donner-instituutin johtaja, dosentti Ruth Illman, sekä Siirtolaisuusinstituutin vastaava tutkija, dosentti Marja Tiilikainen.

Hankkeen koordinaattorina toimii väitöskirjatutkija Laura Kokkonen Helsingin yliopistosta: laura.kokkonen(at)helsinki.fi

Kaikkia seminaarejamme ja yleisötapahtumiamme voidaan striimata ja tallentaa. Tarkemmat tiedot löydät erikseen kustakin tapahtumasta.

Hankkeen tapahtumat

Menneet tapahtumat

Tämän päivän lukutaidot Helsinki, 16.-17.4.2019
Uskonto ja suomalainen yhteiskunta Turku, 31.10.-1.11.2019
Uskonnottomuuden monet muodot Helsinki, 28.-29.11.2019
Uskonto eri tieteenalojen tutkimuskohteena Rovaniemi, 22.-23.1.2020

Tulevat tapahtumat

Uskontolukutaito ja koulu Tampere, 19.11.2020

Uskonnonopetuksen mallit meillä ja muualla Joensuu, kevät 2021

Uskontolukutaito moniarvoisessa yhteiskunnassa Helsinki, 15-16.4.2021

ep

Argumenta-hanke ”Uskontolukutaito moniarvoisessa yhteiskunnassa” on Suomen Kulttuurirahaston rahoittama.

HY__LB01_LogoFP_FI_B3____BW.jpgLaY_keskitetty_SRGB_eng_web.pngDI_logo_400x400px.pngsiirtolaisuusinstituutti_blueUEF_eng_pysty_1_black.jpgTRE_LA13_YO_____fi_B3___RGB